Urząd się otwiera!

2021-05-26 16:27
Sylwester Wasiak
2021-05-26 16:27

Urząd Miejski w Nowogardzie wraca do standardowego trybu pracy i zostaje otwarty dla wszystkich petentów.

Jak poinformowały władze gminy Nowogard, od 1 czerwca możliwe będzie już osobiste stawiennictwo oraz załatwianie spraw w poszczególnych wydziałach. Każda osoba wchodząca do Urzędu będzie musiała dostosować się do obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego tj. zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczek.
Przed wejściem w dalszym ciągu znajduje się wykaz numerów telefonów do pracowników merytorycznych – jeśli ktoś nie będzie chciał wchodzić na teren urzędu, będzie mógł zadzwonić do odpowiedniego pracownika, który podejdzie do dzwoniącego. Nadal istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej, znajdującej się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. Można do niej wrzucać wnioski (wyjątek: wniosek o dowód osobisty złożony musi być osobiście) pisma, podania i inne dokumenty. Korespondencja będzie rejestrowana. Każdy dokument, w celu zabezpieczenia, należy umieścić w kopercie.
Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem urzędu uzyskać można pod numerem telefonu: 913926200 (sekretariat urzędu).

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!