Umiejętności i kompetencje, poszukiwane na współczesnym rynku pracy

2024-02-23 11:09
Karol Szumny
2024-02-23 11:09

 

We współczesnym świecie, gdzie postęp technologiczny i globalizacja kontynuują nieprzerwane zmienianie krajobrazu środowiska pracy, kwestia umiejętności przyszłości staje się coraz bardziej aktualna. Dzisiejsze tendencje wskazują, że rynek pracy za 10 lat będzie wymagał od specjalistów nie tylko głębokiej wiedzy technicznej w swojej dziedzinie, ale również rozwiniętych tzw. miękkich umiejętności, zdolności adaptacji do nowych warunków oraz umiejętności pracy w zespołach multidyscyplinarnych.

Umiejętności technologiczne

W erze cyfryzacji szczególnie cenne stają się umiejętności techniczne, czyli specjalistyczne zdolności i wiedza, które są wymagane do wykonywania konkretnych zadań związanych z technologią, inżynierią, informatyką, a także innymi branżami nauk ścisłych i technicznych.  Są to:

  • programowanie, wymagające znajomości języków programowania, takich jak: Java, Python, C++, Ruby itp.;
  • obsługa baz danych (MySQL, Oracle, SQL Server);
  • analiza danych, takich jak: Excel, R, Python (Pandas, NumPy), SAS;
  • zarządzanie projektami;
  • umiejętność pracy z narzędziami do projektowania graficznego i CAD, takimi jak: Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCAD, SketchUp;
  • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania i in.

Badanie przeprowadzone przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w 2020 roku wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, programowania, big data i cyberbezpieczeństwa. Według ich prognoz, do 2025 roku 85 milionów miejsc pracy może zostać zlikwidowanych w wyniku zmian w podziale pracy między człowiekiem a maszyną. Jednocześnie powstanie 97 milionów nowych ról, które będą bardziej dostosowane do nowego podziału pracy między ludźmi, maszynami i algorytmami. Więcej na temat tego, w jaki sposób są prowadzone obecnie poszukiwania fachowców, dysponujących umiejętnościami technicznymi, znajdziesz na tej stronie.

Umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie, takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, zdolność do rozwiązywania problemów, elastyczność i adaptacyjność, będą miały nie mniejsze znaczenie. Raport LinkedIn o umiejętnościach poszukiwanych w 2020 roku podkreśla wagę tych kompetencji, wskazując, że pozostają one na szczycie wymagań dla kandydatów przez kilka lat. 

Rola umiejętności miękkich we współczesnym świecie jest ogromna, gdyż to one pozwalają specjalistom skutecznie dostosowywać się do zmian, co jest krytycznie ważne w warunkach szybko zmieniającego się rynku. Na liście najbardziej poszukiwanych umiejętności z tej kategorii w 2024 r. (według badań, zrealizowanych przez portal TopResume) znalazły się: rozwiązywanie problemów w sposób kreatywny, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, współpraca, adaptacyjność, aktywne słuchanie i przywództwo. Te umiejętności podkreślają znaczenie bycia elastycznym, zdolność do pracy zespołowej, umiejętność radzenia sobie ze zmianami oraz zdolność do efektywnej komunikacji i zarządzania projektami w różnorodnych środowiskach pracy​.

Umiejętności zrównoważonego rozwoju

Wraz ze wzrostem świadomości na temat problemów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, rośnie zapotrzebowanie na umiejętności związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Specjaliści posiadający wiedzę w dziedzinie ekologicznych technologii, zarządzania odpadami, energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju biznesu będą poszukiwani jak jeszcze nigdy dotąd. Do umiejętności zrównoważonego rozwoju zalicza się obecnie:

  • wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju;
  • zdolność do analizy problemów zrównoważonego rozwoju z różnych perspektyw, oceny informacji i krytycznego myślenia w celu identyfikacji zrównoważonych rozwiązań;
  • umiejętność tworzenia nowych pomysłów, podejść i rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

W 2023 roku Komisja Europejska ogłosiła Europejski Rok Umiejętności, w ramach którego realizowano inicjatywy, mające na celu dopasowanie aspiracji i umiejętności poszczególnych osób do możliwości na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej. Ważnym aspektem tych działań stała się rekrutacja specjalistów z odpowiednimi umiejętnościami, w tym promowanie inicjatyw i możliwości finansowania ze środków unijnych, aby wspierać ich wdrażanie w praktyce.

Kompetencje międzykulturowe

Globalizacja czyni międzykulturową współpracę jednym z kluczowych aspektów współczesnego środowiska pracy. Zdolność do skutecznej komunikacji i współpracy z kolegami i partnerami z różnych kultur staje się niezbędnym warunkiem sukcesu zawodowego. Do kompetencji międzykulturowych należy także zdolność do efektywnej komunikacji i współpracy z osobami z różnych kultur, wrażliwość na różnice kulturowe, zdolność do budowania mostów międzykulturowych oraz umiejętność adaptacji i elastyczności w różnorodnych środowiskach kulturowych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!