Uczniowie otrzymają wsparcie!

2021-10-21 5:30
Sylwester Wasiak
2021-10-21 5:30

Ponad 800 uczniów z powiatu goleniowskiego zostanie objętych dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Zobaczcie, które konkretnie samorządy dostaną dotację z budżetu województwa…

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim zostały zawarte umowy z unijnego projektu, dzięki któremu zachodniopomorscy uczniowie zostaną objęci dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Samorządy granty mogą przeznaczyć na zabezpieczenie wsparcia psychologicznego-pedagogicznego dla uczniów szkół i placówek edukacyjnych. Dzięki nim w gminach i powiatach realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z polskiego, matematyki, biologii, chemii, z zakresu przedmiotów zawodowych, a także warsztaty z psychoedukacji, antydepresyjne, wzmacniające samoocenę i motywację do nauki, warsztaty budowania pozytywnych relacji. Zaplanowano także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalne-społeczne oraz rozwijające uzdolnienia.
Przyznane w tej turze granty pozwolą na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla ponad 5 tys. uczennic i uczniów z Pomorza Zachodniego.
W pierwszym rozstrzygnięciu konkursu dotacje pozyskały Starostwo Powiatowe Goleniów (wsparcie dla 440 uczniów) oraz Gmina Stepnica (377 uczniów). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!