Trzebiatowska wieża ratuszowa przejdzie gruntowny remont. Podpisano umowę

2024-06-19 10:52
Adam Litwinowicz
2024-06-19 10:52

Wieża ratuszowa w Trzebiatowie doczeka się rewitalizacji. Po zakończeniu remontu konstrukcji zamontowany zostanie również naprawiony mechanizm zabytkowego zegara.

W trzebiatowskim magistracie podpisano dzisiaj umowę na remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie. Realizacja zadania odbędzie się z udziałem dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakładany poziom dofinansowania zadania: 66,32%.


Wybrano ofertę złożoną przez przedsiębiorstwo: ANDBUD DOHO DESIGN SP. Z O.O., ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów.

Cena całkowita brutto: 753 872,41 zł. Termin odbioru końcowego robót: 04.12.2024 r.

W ramach zadania przewidziano:

- zwalczenie porażenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna poprzez impregnację za pomocą przeznaczonego do tego celu, specjalistycznego preparatu;

- naprawa ubytków elementów (odtworzenie oryginalnej długości i przekroi elementów);

- naprawa istniejących elementów uszkodzonych z odtworzeniem ich oryginalnej formy i funkcji;

- usunięcie ustroi i elementów dodanych wtórnie podczas remontu w latach 1994-1996;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego przebiegu słupów;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacją w wyniku porażenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed działaniem ognia;

- innych zabiegów przewidzianych w programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!