Tokarczyk odwołany, Kaszlej i Asztel wybrani

2020-02-25 13:55
Katarzyna Adamiak
2020-02-25 13:55

Radni jak planowali, tak zrobili. Krzysztof Tokarczyk nie jest już przewodniczącym Rady Miejskiej w Gryficach. Od dziś funkcję tą pełni Tomasz Kaszlej. Drugim wiceprzewodniczącym został Wiesław Asztel.

Nie pod koniec sesji, jak zakładał porządek obrad, a na jej początku doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach.

Część radnych chciała odwołania Krzysztofa Tokarczyka, bo jak argumentowali swoje działanie, stracili zaufanie do przewodniczącego, z którym od długiego czasu nie mogli dojść do porozumienia. Sam Krzysztof Tokarczyk nie zgadzał się z tymi zarzutami. – Ta rada przez półtora roku funkcjonowała bardzo dobrze. My pracujemy dla mieszkańców, a nie dla własnych interesików. Jeżeli chcemy prowadzić taką wojnę podjazdową, wykonać taki podział, to się teraz państwu uda, ale zobaczymy, jak to dalej będzie […]. Skąd to się wzięło, że daliście się państwo nakręcić jednej osobie? Jest to radny Tomasz Kaszlej mówię tak, bo jako pierwszy podpisał się na liście o moje odwołanie. Daliście państwo wiarę w to, co radny wam przekazuje, ale to wasza sprawa. Każdy niech to rozważy we własnym sumieniu – bronił swojego stanowiska Krzysztof Tokarczyk.

Ostatecznie, w tajnym głosowaniu, które odbyło się kilka chwil później, za odwołaniem Krzysztofa Tokarczyka zagłosowało 11 radnych, 9 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Następnie radni na nowego przewodniczącego Rady Miejskiej wybrali Tomasza Kaszleja. Na radnego z klubu PSL w głosowaniu tajnym zagłosowało 12 radnych, 5 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Nowy przewodniczący podziękował za zaufanie i wybór jego osoby na to stanowisko. Zadeklarował również współpracę z burmistrzem i pozostałymi radnymi.

W kolejnym głosowaniu radni dokonali jeszcze wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim Wiesław Asztel. W głosowaniu tajnym na radnego klubu PiS swój głos oddało 14 radnych, 5 było przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu. 

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!