"To zaniechanie". Opozycyjni radni ostro na temat braku chodników w Rurzycy, Kliniskach i Czarnej Łące

2022-07-29 15:22
Paweł Palica
2022-07-29 15:22

Z informacji przedstawionych podczas dzisiejszej konferencji prasowej przez radnych z klubu Koalicja Samorządowa wynika, że już kilka miesięcy temu można było rozpocząć przygotowania do budowy chodników w miejscowościach położonych w południowej części gminy Goleniów.

Konferencja, w której udział wzięli Marcin Gręblicki i Łukasz Mituła, odbyła się dzisiaj przed wejściem starostwa powiatowego w Goleniowie. Chwilę wcześniej radni spotkali się z przedstawicielami władz powiatu i mieli okazję przedstawić poczynione z nimi ustalenia. Te wskazują, że sprawę już sporo czasu temu można było pchnąć do przodu.

- W piśmie z 22 lutego tego roku powiat kilkukrotnie potwierdził, że udziela zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele projektowe i budowlane pod warunkiem podpisania stosownego porozumienia. Takie porozumienie zostało następnie wstępnie przygotowane, oszacowane zostały też jego konsekwencje finansowe, więc jeśli burmistrz mówił, że kosztów nie zna, to mijał się z prawdą. Kwota, jaka jest potrzebna na wykup gruntów i zaprojektowanie inwestycji na odcinku Rurzyca - Kliniska i Pucice - Czarna Łąka to ok. 385 tys. zł - mówił Marcin Gręblicki.

Radni podkreślali, że na takich samych zasadach realizowane są bądź będą związane z budową ścieżek pieszo - rowerowych inwestycje w Goleniowskim Parku Przemysłowy, Białuniu, Podańsku czy Lubczynie. Twierdzą więc, że inwestycje w południowej części gminy są blokowane celowo i jest to zwykłe zaniechanie, spowodowane niechęcią wobec opozycyjnych radnych.

- Zamierzamy podjąć się wprowadzenia do budżetu gminy potrzebnych zmian albo na sesji nadzwyczajnej, albo na najbliższej sesji zwykłej Rady Miejskiej. Można to było zrobić już pod koniec lutego, oczekiwali będziemy więc natychmiastowego podjęcia działań - zapowiadał Łukasz Mituła.

Warto przypomnieć, że gmina Goleniów ma w tegorocznym budżecie zapisane 300 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej chodników wzdłuż powiatowych dróg, przebiegających przez Rurzycę, Kliniska czy Czarną Łąkę. Do tej pory pieniądze owe nie zostały uruchomione.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!