Świetny spot młodych druhów z Lubczyny

2023-09-21 16:39
Sylwester Wasiak
2023-09-21 16:39

Brawo Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz druhowie z OSP Lubczyna, którzy stworzyli spot do konkursu "Środowisko - Dbam i Ratuję".

Druhowie z OSP Lubczyna biorą udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Białym Borze. Celem konkursu „Środowisko-Dbam i Ratuję” jest m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, promowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej oraz zainteresowanie odbiorców tematyką ochrony środowiska i świadomością ekologiczną.
W ramach konkursu uczestnicy mają przygotować spot przedstawiającego działania OSP i MDM na rzecz ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez Komendanta KW PSP w Szczecinie. Laureatami konkursu zostaną drużyny, których spoty zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.
Nagrodą dla zwycięzcy jest tor do zawodów oraz 10 kompletów mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Za drugie miejsce przewidziano zestaw do nauki resuscytacji + AED + 10 kompletów mundurów MDP, a za trzecie miejsce zestaw do nauki resuscytacji +10 kompletów mundurów MDP. Przyznane zostaną również wyróżnienia za miejsca od 4 do 20 po 10 kompletów mundurów MDP. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 października 2023 r.

Spot, który stworzyli strażacy z OSP Lubczyna można obejrzeć TUTAJ.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!