Świetlice wiejskie już czekają na mieszkańców

2020-04-09 7:20
Katarzyna Adamiak
2020-04-09 7:20

Pachnące świeżością, w pełni wyposażone świetlice wiejskie czekają na społeczność Baszewic, Borzyszewa i Rzęsina.

ZDJĘCIE 1 z 3

Na budowę świetlic gmina Gryfice uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln złotych. Z tego 991, 819 złotych stanowią środki unijne. Ideą przedsięwzięcia było stworzenie w sołectwach przestrzeni kulturalno - integracyjnej dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Gryfice.
Świetlice to w pełni wyposażone, nowoczesne obiekty, które w przestrzeni sołectw otwierają nowe możliwości. Staną się przestrzenią do kulturalno – społecznej aktywności mieszkańców. Z uwagi jednak na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, społeczność wiosek będzie musiała jeszcze poczekać na otwarcie świetlic.

- Wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas, a potem w pełni będziemy mogli cieszyć się świetlicami w Baszewicach, Borzyszewie i Rzęsinie. Mam nadzieję, że nowe obiekty staną się przestrzenią, w której będą integrować się mieszkańcy, gdzie będą umacniać się więzi społeczne, gdzie być może w przyszłości powstaną podmioty o charakterze stowarzyszeń animujące codzienne życie – mówi Andrzej Szczygieł, burmistrz Gryfic.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach funduszu realizowano operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

źródło. gryfice.eu

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!