Strefa Bezpieczeństwa Compensy w Gryficach

2022-05-24 8:42
Redakcja
2022-05-24 8:42

W sobotę 21 maja przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gryficach miało miejsce przekazanie defibrylatora AED.  Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach 4. edycji kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada. Celem akcji jest edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach i autostradach, nauka pierwszej pomocy oraz promocja zdrowia.

ZDJĘCIE 1 z 9

 

  • Kampania prowadzona jest przez Compensę we współpracy z wykfalifikowanymi ratownikami z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Przekazany w Gryficach defibrylator AED jest już 20 takim ratującym życie urządzeniem, które otrzymują miasta w całej Polsce.
  • Ze względów pogodowych zaplanowany w Gryficach piknik został przeprowadzony w okrojonej formie.
  • Dotychczas zrealizowano ponad 50 imprez edukacyjnych w całej Polsce, w 2022 roku odbędzie się łącznie 17 pikników.

Od pięciu lat realizujemy wspólnie z Compensą kampanię społeczną Bezpieczna Autostrada. Edukujemy dzieci i dorosłych, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia i jak zadbać o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w ruchu drogowym. Podczas pikników rodzinnych szerzymy ideę współodpowiedzialności: widzisz? Reaguj właściwie, bezpiecznie. To wiedza, od której zależy nasze życie – powiedział Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Edukacja

W ramach Strefy Bezpieczeństwa Compensy przeprowadzone zostały pokazy udzielania pierwszej pomocy, w których wzięli udział przedstawiciele władz miasta, policji, straży miejskiej, a także mieszkańcy Gryfic. Wykwalifikowani ratownicy w praktyce uczyli pierwszej pomocy, nie tylko instruując, jak ratować życie, ale też dając szansę aktywnego przećwiczenia na fantomach. Wszystko po to, by przekazać wiedzę i zwalczać lęk przed ratowaniem innego człowieka. A tym samym promować aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy.

Defibrylator AED

W ramach akcji Compensa przekazała mieszkańcom ogólnodostępny, zewnętrzny defibrylator AED. Urządzenie w imieniu miasta odebrał burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł. Defibrylator zamontowany został na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 37.

Cieszę, że Gryfice znalazły się na trasie kampanii Bezpieczna Autostrada, dzięki której zwiększana jest świadomość dotycząca naszego bezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy Compensie za ufundowanie defibrylatora AED, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne może być to urządzenie w krytycznym momencie, w sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie. Statystyki pokazują, że takie zdarzenie przynajmniej raz w życiu zdarza się każdemu z nas. Dziękujemy również za pokazy pierwszej pomocy, ponieważ tej wiedzy nigdy nie jest za dużo  – mówi Andrzej Szczygieł, burmistrz Gryfic.

Chociaż nasz piknik musiał zostać przeprowadzony w okrojonej formie, to cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić Gryfice. Dziękujemy władzom miasta i mieszkańcom za ciepłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że praktyczna wiedza, z którą tu przyjechaliśmy, zwiększy poczucie bezpieczeństwa i przełamie bariery, które często nas paraliżują w sytuacji zagrożenia życia. Mamy też nadzieję, że wrócimy tutaj w jednej z kolejnych edycji naszej kampanii, by mieszkańcy Gryfic mogli korzystać ze wszystkich atrakcji, które dla nich przygotowaliśmy – dodaje Aleksandra Wadowska, Departament Strategii Marketingowej i Komunikacji, Compensa.

Szczegóły dotyczące ogólnopolskiej akcji Bezpieczna Autostrada znajdują się na stronie: 

bezpiecznaautostrada.pl