Strażacy z Brojc mają nowe mundury

2020-11-27 18:32
Adam Litwinowicz
2020-11-27 18:32

Ochotnicza Straż Pożarna w Brojcach otrzymała z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie na realizacjie zadania pt."Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „MAŁY STRAŻAK” - 2020". 

Efektem realizacji zadania jest zakup piętnastu nowoczesnych ubrań specjalnych bojowych wraz z piętnastoma nowoczesnymi kominiarkami oraz trzema hełmami strażackimi, dzięki którym wszyscy strażacy z Brojc niosący pomoc mieszkańcom gminy Brojce, a także Powiatu Gryfickiego mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Wartość zadania: 31 635,00 zł
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie : 25 000,00 zl
Wkład własny w tym dofinansowanie z JST Urząd Gminy w Brojcach: 6 635,00 zł

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!