Straż Miejska wspólnie z Policją

2020-04-03 17:45
Sylwester Wasiak
2020-04-03 17:45

Zgodnie z wydanym przez Tomasza Hinca, wojewodę zachodniopomorskiego zarządzeniem, Straże Miejskie w województwie od wczoraj podlegają właściwym terytorialnie komendantom powiatowym policji.

- Nasz zakres działań został dokładnie ujęty we wspomnianym zarządzeniu, a więc mamy dokonywać dyslokacji patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazaniem komendanta policji, organizować wspólne patrole z policją oraz weryfikować, czy mieszkańcy przestrzegają wszystkich nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Patrolujemy zatem wspólnie z funkcjonariuszami policji parki i place zabaw, a więc miejsca, gdzie obowiązuje obecnie zakaz wstępu, a także kontrolujemy sytuację pod marketami, aby ludzie nie grupowali się i zachowywali bezpieczny dystans w kolejkach – informuje Arkadiusz Radawiec, komendant Straży Miejskiej w Goleniowie.
Co jest istotne, zarządzenie wojewody ukierunkowuje obecnie aktywność straży miejskiej na działania związane z pandemią, a wykonywanie tylko pilnych działań w zakresie dotychczasowych obowiązków.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!