Stepnica pomoże przedsiębiorcom

2020-04-24 15:32
Sylwester Wasiak
2020-04-24 15:32

Nawet do 600 tysięcy złotych gmina Stepnica przeznaczy na pomoc swoim przedsiębiorcom.

Dziś zwołane zostało posiedzenie Rady, która w trybie zdalnym rozpatrywała przygotowane przez burmistrza uchwały mające na celu pomoc stepnickim przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała z powodu wystąpienia koronawirusa.
Jedna uchwała dotyczyła zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu wirusa SARS-CoV-2 zaś druga dotyczyła wprowadzenia ulg, które będą mogły być udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową lub usługową, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.
Pierwsza z wymienionych uchwał przyjęta została jednogłośnie, zaś przy drugiej jeden z radnych wstrzymał się od głosu.
- Intencją jest pomoc naszym przedsiębiorcom - informuje Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy. - Osoby zainteresowane pomocą muszą złożyć wniosek do gminy, w którym należy udowodnić, że poniosły konsekwencje finansowe z powodu koronawirusa czyli np. zakłady usługowe czy branża turystyczna. Czy wniosek jest zasadny będziemy ustalali porównując dochody z analogicznym okresem z ubiegłego roku – mówi burmistrz Wyganowski.
Według szacunkowych danych na ten cel gmina przeznaczy ok. 600 tysięcy złotych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!