Sesja nadzwyczajna zbojkotowana!

2021-01-19 11:48
Redakcja
2021-01-19 11:48

Tylko 9 radnych zalogowało się dziś do udziału w piątej próbie przeprowadzenia sesji nadzwyczajnej w Goleniowie. Przewodnicząca wygłosiła oświadczenie - przeczytajcie jego treść...

O godz. 9 gotowość udziału w sesji, której tematem miała być uchwała budżetowa na 2021 rok oraz podwyżka cen śmieci, zgłosili radni K. Czerwiński, K. Jaworska, W. Łebiński, J. Musialska, A. Panek, A. Różański, K. Rutkowski, L. Skałecka-Włodarczyk i B. Zaczkiewicz. Ponieważ kolejny raz zabrakło kworum sesja nie doszła do skutku. Krystyna Jaworska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie wygłosiła oświadczenie w tej sprawie:

"W obecnym stanie faktycznym proszę Państwa nie ulega wątpliwości, że doszło do wielokrotnego, zgodnego, pozbawionego usprawiedliwienia w większości przypadków i uprzedzenia, naruszenia przez większość radnych ustawowych obowiązków uczestnictwa w radach organów gminy. Chciałam przypomnieć, że jest to rażące naruszenie wynikające z art. 24 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, która prowadzi do braku kworum pociągającego za sobą brak możliwości otwarcia obrad i ich przeprowadzenia i to pomimo podjęcia szeregu prób skutecznego przeprowadzenia posiedzenia tj. wyznaczenia kilku terminów o różnych godzinach, a nawet dniach w tym jak Państwo pamiętają także w sobotę, tj. usunięcia w istocie przesłanek braku obecności z racji na inne zajęcia radnych. To wszystko wywołuje ryzyko zaburzenia zwyczajnych prac rady i planowanych jej sesji, a to z racji na zachodzące na siebie sesję tj. otwartą sesję nadzwyczajną, której z uwagi na nieobecność radnych i wywołany tym brak kworum nie można rozpocząć obrad oraz czynności przygotowawczych do sesji planowej i samej sesji planowej jak Państwo wiecie ustalonej na 27.01.2021r. W kontekście powyższego pomimo braku formalnego wyczerpania porządku obrad zamykam 27. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Goleniowie."

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Iksiński

odpowiedz
19.01.2021 13:01

Fajnie się rządzi jak jest większość w Radzie, prawda Panie Burmistrzu ?! Buta, zaślepienie i nieumiejętność współpracy (pracy w zespole) do niczego Pana nie zaprowadzi. Ludzie Pana zapamiętają, ale nie będzie powodu do radości i dumy ! Trzeba trochę pokory, Pan jest dla ludzi, a nie ludzie dla Pana. Coś się poplątało ?