Referendum nie będzie!

2021-11-17 15:30
Sylwester Wasiak
2021-11-17 15:30

Komisarz Wyborczy w Szczecinie odrzucił wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Burmistrza Goleniowa przed upływem kadencji. Poznaliśmy szczegóły tej decyzji.

Wniosek mieszkańców gminy Goleniów, złożony w dniu 8 listopada 2021 r. przez pełnomocnika inicjatora referendum został odrzucony z uwagi na brak wystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum.
Jak możemy przeczytać m.in. w uzasadnieniu, Analiza kart zawierających podpisy osób popierających inicjatywę referendalną, złożonych przez pełnomocnika inicjatora referendum Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I wskazuje, iż ustawowy wymóg nie został spełniony.
Na 324 kartach znajduje się wprawdzie 2885 podpisów, jednakże w wyniku weryfikacji za prawidłowe uznanych zostało
2348 spośród nich, natomiast za wadliwe uznanych zostało łącznie 537 podpisów, w tym:
1) z powodu braku prawa wybieralności — 9,
2) z powodu wad w numerze PESEL (niepełny, wadliwy, brak) — 134,
3) z powodu błędów w imieniu i/lub nazwisku (brak, nieczytelny) — 299,
4) z powodu wadliwie podanego adresu (niepełny, nieczytelny) — 90,
5) z powodu braku podpisu osoby, której dane ujęto w wykazie — 5.
Weryfikacji poddane zostały wszystkie złożone podpisy, przy czym na polecenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I weryfikacja z wykorzystaniem bazy danych PESEL przeprowadzona została losowo na wybranej próbie 95 rekordów.
Stwierdzić w tych okolicznościach należy, że do ustawowo wymaganej liczby 2727 prawidłowo złożonych podpisów zabrakło 379 podpisów.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!