Radni ustalili pensję Staroście Gryfickiemu

2024-05-27 13:40
Karol Szumny
2024-05-27 13:40

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Gryficach radni uchwalili pensję Staroście Ryszardowi Chmielowiczowi.

II sesja Rady Powiatu Gryfickiego VII kadencji

W poniedziałek w Gryficach odbywa się sesja Rady Powiatu. Jednym z punktów było podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego.

Oto ustalone kwoty (brutto):

  • wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł;
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 2050 zł;
  • dodatek funkcyjny – 3150 zł;
  • dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4020 zł.

Łącznie: 19 470 zł

Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, staroście przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Wymienione kwoty zaproponował Przewodniczący Rady Powiatu Gryfickiego Łukasz Czyrny. Nie było innych propozycji i nie prowadzono dyskusji na ten temat. „Za” było 15 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!