Radni obradowali

2021-03-24 16:33
Redakcja
2021-03-24 16:33

Dziś odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Rozmawiamy z burmistrzem Andrzejem Szczygłem. 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 10:00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania ).
 

1. Sprawy regulaminowe

a — otwarcie sesji
b — stwierdzenie prawomocności obrad
c — ustalenie porządku obrad d — przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na 1.2021-2027.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obejścia Gryfie- połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" zmienionej uchwałą Nr XX/204/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfice i zwrotu części tej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym nr 24/43 w obrębie nr 2 in. Gryfice położonej przy ul. M. J. Piłsudskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/17 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionego uchwałą Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa wsi Kołomąć.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa wsi Kołomąć.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie sesji.
 

Komentarze (6)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

25.03.2021 07:44

Ulica Wierzbowa? Żeby zachęcić inwestorów? Nam też obiecywano ponad 10 lat temu że będziemy mieć ulicę i do dzisiaj jeździmy po dziurach i chodzimy w błocie po kostki. Chyba nigdy nie doczekamy się ulicy z prawdziwego zdarzenia. Ulica Bursztynowa Gryfice

Darek

25.03.2021 07:44

,,M" zostaw sobie nadzieję 😁😁 Nie za kadęcji tego Burmistrza😄😄😄😄 On woli robić nowe drogi w lesie😁😁😁 Istniejące od lat są w opłakanym stanie🥶🥶🥶 wasza ,Zdrojowa I jeszcze parę by się znalazło🥶🥶🥶 I tu jest pytanie?????? Co Burmistrz ma z tego że robi nowe drogi w lesie🤪🤪🤪🤪🤪

Darek

odpowiedz
25.03.2021 06:59

Co sesjia jest skarga na Burmistrza 😁😁 Nasuwa się proste pytanie😁😁😁 Czy Burmistrza nadaje się na to stanowisko?🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪

Jola

odpowiedz
24.03.2021 20:16

Niesamowite, wprost niesamowite, wykazali się niebywałą odwagą.

25.03.2021 06:43

och, jak ciężko jest lekko żyć.

zenon awizen

odpowiedz
25.03.2021 14:45

Sołtys to chluba wioski. Lepszego nie znajdziecie.