Radni będą obradować. W programie m.in. polityka mieszkaniowa

2020-07-15 11:28
Katarzyna Adamiak
2020-07-15 11:28

Jutro (czwartek, 16 lipca) w Trzebiatowie odbędzie się kolejna sesja RM. Nad czym będą obradować radni?

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 osoby, zainteresowane będą mogły śledzić przebieg obrad poprzez transmisję on-line.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2020r:
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego: Projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Velo Baltica etap IV”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określeni zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Trzebiatów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (dz. nr 2/54, obr. geodezyjny Nowielice).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (dz. nr 4/13, obr. geodezyjny Nowielice).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa na obszarze oznaczonym symbolem 2RPU w jednostce strukturalnej planu F.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Portu Morskiego Mrzeżyno.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Trzebiatów.
13. Pytania i wolne wnioski.
14. Sprawy bieżące, informacje.
15. Zamknięcie obrad.
Komentarze (5)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Janko

odpowiedz
16.07.2020 20:31

Pic na wodę, dieta się liczy. Kiedyś za Sławka dieta wakacyjna szła dla uczniów. Nie ma Sławka to i grosza dla dziatwy szkolnej nie będzie. Patologia wladzy, kasa,kasa,kasa.

Jan

odpowiedz
17.07.2020 10:57

Zachowanie radnego Krychowiaka na tej sesji zapewne przejdzie do historii, jako niechlubny przykład buty, arogancji i kompletnego braku kultury oraz poszanowania dla kobiety radnej, mającej inne poglądy niż on. Widać, że z wizyt u syna w Moskwie przywozi on nie tylko wspomnienia ale i sposób zachowania, który ma niewiele wspólnego z europejską kultura polityczną.

Edward Krychowiak

17.07.2020 10:57

Panie Janie trudno się odnięść do osoby anonimowej więcej odwagi

Edward Krychowiak

odpowiedz
18.07.2020 13:44

Specyficzny punkt widzenia Burmistrza J. Domańskiego na problemy komunalnego zasobu mieszkaniowego w Trzebiatowie. Opowiedzi Radnego na wątpliwości Pana Redaktora „Debata na temat polityki mieszkaniowej w Trzebiatowie „ dotycząca emocji jakie miały miejsce na ostatnie sesji Rady Miejskiej oddaje trafnie różne zdanie na temat sytuacji kryzysu w gminnym zasobie mieszkaniowym , przyczyn tego kryzysu i roli Burmistrza w dbaniu o dobro wspólnoty samorządowej. Na pewno Radni nie tylko tej kadencji ale i wielu wcześniejszych kadencji w dziwny sposób patrzyli na zasady sprzedaży mieszkań najemcom, mimo że przepisy prawa w tym zakresie były w całym kraju podobne a wielu z radnych kupiło mieszkania za 5 % ceny przy maksymalnej 95% bonifikacie. Ale niestety odpowiedzialność radnych jest w dużej części zbiorowa, natomiast trzeba pamiętać o roli władzy, burmistrzów, którzy w tej materii, przy Radzie Miejskiej , skupianej wokół Burmistrza aprobują w większości jego pomysły, które wcale nie muszą być korzystne zarówno dla budżetu gminy i mieszkańców. Czas pokazał, że jest to prawda, za kryzys w obszarze mieszkań komunalnych w istotnym stopniu odpowiada władza wykonawcza, która z ustawy posiada po prostu większe narzędzia. I żeby było jasne nie tylko Burmistrz Domański , ale i wcześniejsi Z. Matusewicz i S. Ruszkowski ze swym bezpośrednim zapleczem – wiceburmistrzami. Przysłowie, że „pod latarnia jest najciemniej” dobrze oddaje sytuację ostatniej sesji, gdzie Burmistrz Domański pytał o odpowiedzialność 4 radnych , którzy byli także radnymi w poprzedniej kadencji. Ponieważ problem mieszkaniowy dotyczy zarówno gminy jaki i spółki gminnej warto wiec przypomnieć, Burmistrzowi Domańskiemu o roli wiceburmistrza Grzegorza Olejniczaka w „dbaniu” o właściwą kondycję mieszkań komunalnych i ZBK. Wiceburmistrz Grzegorz Olejniczak od chwili powstania ZBK w styczniu 2005 roku do kwietnia 2014 był członkiem Rady Nadzorczej, nawet jej przewodniczącym, potem do listopada 2015 prezesem ZBK, które przejęte przez obecną panią prezes było w takiej kondycji , że można było tylko złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, która od stycznia 2016 trwa „pochłaniając" rocznie „około 0,5 mln wsparcia gminy, kosztem m.in. wielu potrzebnych inwestycji. Dziś jako wiceburmistrz, odpowiedzialny jest za sprawy spółek komunalnych, zasiadając jednocześnie w Radzie Nadzorczej ZWiK. Ba, w okresie wcześniejszym przez wiele lat jako wiceburmistrz razem z burmistrzem Ruszkowskim, mieli olbrzymi wpływ na politykę mieszkaniową w gminie. Wiele wówczas zrobiono w kraju i sąsiednich gminach w zakresie prywatyzacji mieszkań wojskowych, pgr-ów, zakładowych, ludzie kupowali za 5 % wartości mieszkania. W gminie Trzebiatów tak działali burmistrzowie ze swoimi radnymi, że stworzyli swoista „perełkę mieszkaniową” obejmującą zapyziałe kamienice z prywatnymi sklepami w parterach i tynkami pamietającymi okres przedwojenny, które do dziś nie mogą się doprosić o remont, tylko dlatego że lista budynków remontowanych przez ZBK jest bardzo krótka. Sam Józef Domański był przez wiele lat był dyrektorem Zarządu Dróg Gminny i Gospodarki Komunalnej - tak więc uczestniczył w cotygodniowych naradach kierowników jednostek z burmistrzem. Znał więc doskonale stan zasobu gminnego i problemy ZBK. Jest więc ostatnią osobą, która powinna rozliczać radnych z braku działań w tym temacie. W Trzebiatowie albo nie chciano albo nie umiano zmierzyć się z prywatyzacją mieszkań na miarę przekształceń polityczno-społecznych. Taka też jest druga prawda o odpowiedzialności za to że się funkcjonuje w samorządzie. Radny Edward Krychowiak

Jan

18.07.2020 13:44

Panie Edwardzie, kultura zachowania radnego na sesji, tym bardziej w stosunku do kobiet nie wymaga odwagi. Niestety wymyślanie i publikowanie własnoręcznie pisanych tekstów już chyba tak. Więcej odwagi! Niech się Pan nie wstydzi. Jeśli jednak Pan się jednak wstydzi to jak dla mnie, może się Pan pod nimi podpisywać nawet radny X.