Radna złożyła stanowczą deklarację!

2021-09-29 18:30
Sylwester Wasiak
2021-09-29 18:30

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Goleniów pozostaną na tym samym poziomie co w roku bieżącym, z jednym wyjątkiem, który może jednak uderzyć po kieszeniach mieszkańców...

Dziś Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Goleniów w 2022 roku. Jak w trakcie sesji poinformował Andrzej Cieśliński, skarbnik gminy Goleniów, projekt uchwały nie zmienia w zasadzie wysokości stawek.
- Jedyna zmiana to podwyższenie stawki za tereny pod budowle, dostarczalnie ciepła i wody. Jest to już przyjęta praktyka-trzeci rok z rzędu, że tę stawkę podwyższamy o 0,1%. Stawka ta będzie dotyczyła w praktyce trzech instytucji, a więc Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji oraz Zachodniopomorskich Wodociągów – powiedział A. Cieśliński.
Przy okazji tej podwyżki głos zabrała Aleksandra Muszyńska, która złożyła dosyć stanowczą deklarację...
- Szanowni Państwo z uwagi na to, że na ostatniej sesji nadzwyczajnej podnieśliśmy drastycznie stawkę śmieciową, oznajmiam, że do końca mojej kadencji będę przeciwna wszelkim podwyżkom, które będą państwo chcieli zawnioskować. GWIK, Wodociągi Zachodniopomorskie i PEC to są tacy dystrybutorzy i gestorzy mediów, którzy jak dostaną podwyżkę nawet 0,1% to następnie przyjdą do mieszkańców i będą zaglądać do ich kieszeni. Uważam, że ostatni "pocisk" jaki dostali mieszkańcy w postaci podwyższenia stawki śmieciowej, powinien być przyczynkiem do tego, by gmina nie podnosiła żadnych opłat, tym bardziej iż w tym roku już dwa razy zostały podniesione czynsze za mieszkania – oświadczyła A. Muszyńska.
Projekt uchwały proponowany przez władze gminy uwzględniający wspominaną podwyżkę podatku dla PEC, GWIK i Wodociągów Zachodniopomorskich został ostatecznie przez radnych zaakceptowany. Za głosowało 9 radnych, przeciwko było 7, dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

XYZ

odpowiedz
30.09.2021 09:14

Pani Muszyńska, a kto jest winny podwyżce za odbiór odpadów ! ? To wy, opozycja, doświadczona przecież w procedurach was obowiązujących. Dlaczego nie było wszystkich radnych z opozycji ?! Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo....... w tym właśnie tkwi całe sedno nie tylko w gminach, ale i w Sejmie. A gdyby nie było kworum na sesji ?