Przetarg rozstrzygnięty!

2021-02-03 16:27
Sylwester Wasiak
2021-02-03 16:27

Poznaliśmy nazwę firmę, która odpowiadać będzie za czystość miasta i gminy Nowogard.

Firma Dariusz Karpiel z Przybiernowa wygrała w przetargu, na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników.
Jak informują władze Nowogardu, swoje oferty złożyło trzech wykonawców, z których najkorzystniejszą złożył, a tym samym wygrał przetarg Dariusz Karpiel z Przybiernowa. Burmistrz Robert Czapla 28. stycznia podpisał umowę z nowym wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia 11.02.2021r.
Do zadań wykonawcy należeć będzie:
- całoroczne (z wyjątkiem okresu zimowego) utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach ulic powiatowych i gminnych na terenie miasta Nowogard poprzez ich zamiatanie i ręczne zbieranie śmieci na terenach do nich przyległych w odległości do 3 m. Ulice będą sprzątane w zależności od ich znaczenia komunikacyjnego i natężenia ruchu a co zatem idzie zaśmiecenia jedno lub dwukrotnie w tygodniu w dniach wtorek i piątek.
- usuwanie zachwaszczenia pomiędzy płytami chodnikowymi wokół znaków drogowych słupów oświetleniowych i przy krawędzi jezdni i chodników.
- sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu polegające na usuwaniu ulotek reklamowych, zamiataniu terenu wewnątrz przystanku i terenu przyległego w odległości 2 m od przystanku.
- likwidacja wycieków oleju na jezdni i chodnikach przy ulicach objętych umową
- zbieranie padłych zwierząt na terenie miasta
- sprzątanie słupów ogłoszeniowych z częstotliwością nie mniej niż raz w miesiącu
- usuwanie ulotek reklamowych ze słupów oświetleniowych oraz drzew
- opróżnianie z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się koszy ulicznych znajdujących się przy drogach i chodnikach ulic gminnych i powiatowych (121 koszy) oraz wyposażenie w kosze i utrzymanie ich w stanie nieprzepełnionym na terenach wiejskich (35 koszy)
W okresie zimowym wykonawca dodatkowo zobowiązany jest utrzymać drogi objęte umową według określonych standardów zimowego utrzymania (standard danej drogi uzależniony jest od natężenia ruchu i jej znaczenia komunikacyjnego).

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!