PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

2024-03-20 17:24
Redakcja
2024-03-20 17:24

Na podstawie Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 68 ust. 4-6 Statutu – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Akacjowej 13A/9 w Gryficach.

Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 46,85 m2 położony jest na IV piętrze budynku,
z wejściem ze wspólnej klatki schodowej oznaczonej literą „A”. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni użytkowej 9,59 m2. Z wyodrębnioną nieruchomością lokalową związany będzie udział do 221/10.000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składają się prawa własności: działki gruntowej oznaczonej numerem 235/11 o powierzchni 0,1234 ha oraz części wspólnych budynku mieszkalnego, dla których urządzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00030612/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gryficach.

Lokal mieszkalny można oglądać w dni powszednie w godz. 800 – 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Administracji Zasobem Mieszkaniowym Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni (świetlica). Cena wywoławcza lokalu wynosi 213.000 zł, minimalne postąpienie wynosi 1.000 zł.

Zapłata całej wylicytowanej ceny sprzedaży lokalu musi nastąpić przed podpisaniem umowy przeniesienia odrębnej własności lokalu. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do godz. 1000 w dniu przetargu wadium w kwocie 21.300 zł. 

Wpłacone wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zatrzymane na poczet wylicytowanej ceny sprzedaży. Wadium przepadnie na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

ZARZĄD SPÓLDZIELNI

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!