Przetarg na dokończenie robót drogowych na odcinku autostrady A6 rozstrzygnięty!

2020-02-03 22:10:50
Paweł Palica
2020-02-03 22:10:50

Otwarte zostały oferty wykonawców w przetargu na dokończenie robót drogowych na odcinku autostrady A6 Szczecin Dąbie-Rzęśnica. Najniższą cenę - ok. 2,98 mln złotych, która mieści się w kosztorysie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zaoferowała firma PRD Nowogard. Kosztorys zamawiającego wynosił 3,46 mln złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni w stronę Szczecina i dokończenie pozostałych robót drogowych. Odrębnymi przetargami będzie objęte dokończenie przejścia dla zwierząt wraz z wygrodzeniem trasy oraz wykonanie nasadzeń dogęszczających. Planujemy zakończenie realizacji przebudowy A6 na odcinku Szczecin Dąbie-Rzęśnica o długości 3,5 km do końca tego roku.

Robót tych nie dokończył wcześniejszy wykonawca inwestycji. Oferty złożyło czterech wykonawców. Będą one teraz sprawdzane, po czym zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.