Przedszkole w Osinie gotowe

2020-05-13 16:38
Sylwester Wasiak
2020-05-13 16:38

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Osinie są gotowe do ponownego uruchomienia – brakuje tylko dzieci.

Jak informuje władze gminy warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie” – dostępnego na stronie szkoły.
Warunkiem uruchomienia oddziałów jest zgłoszenie przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na wczoraj tj. 12 maja żaden z rodziców pracujących nie złożył w szkole wymaganego oświadczenia.

Foto: SP Osina

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!