Przedsiębiorcy z naszego powiatu nagrodzeni Zielonym Feniksem

2024-03-22 11:40
Karol Szumny
2024-03-22 11:40

Mariusz Sowiński – prezes ZEG Zakład Elektryczny sp. z o.o. – oraz Ryszard Zelent – prezes „Bio-Energia Strzykocin” sp. z o.o. i koordynator Gryfickiego Klastra Energii – zostali nagrodzeni Zielonym Feniksem.

ZDJĘCIE 1 z 3

 „Zielony Feniks” to nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Wczoraj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie nagrodzono laureatów V edycji konkursu „Zielony Feniks” na poziomie regionalnym.

W pierwszej kategorii za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe, edukacja, seminaria, publikacje) medalem i dyplomem został nagrodzony Mariusz Sowiński – prezes ZEG Zakład Elektryczny sp. z o.o.

„Mariusz Sowiński założył 35 lat temu zakład energetyczny, który obecnie działa pod firmą ZEG Zakład Elektryczny sp. z o.o. Firma posiada ogromny potencjał, skupia się na nowych technologiach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Realizuje zadania związane z przyszłościową i zrównoważoną gospodarką na Pomorzu Zachodnim. Ogromne zaangażowanie Pana Mariusza Sowińskiego wyraża się w działaniach firmy realizującej inwestycje w odnawialne źródła energii, a także  poprzez partnerstwa m.in. Zielone Strefy Inwestycyjne, dołączenie do Koalicji E-transport oraz do  Zachodniego Klastra Elektro. Firma jest liderem w dziedzinie energii odnawialnej, ale także partnerem, z którym lokalni przedsiębiorcy budują  trwałą i zrównoważoną przyszłość opartą na odnawialnych źródłach energii. Firma organizuje także konferencje na rzecz odbudowy energetycznej Ukrainy przy promocji polskich rozwiązań we współpracy z  PL UA Izba Gospodarcza oraz na temat zarządzania energią w miastach w czasie kryzysu energetycznego. Współorganizuje wydarzenia dotyczące transformacji energetycznej w Gryficach, Myśliborzu i Stargardzie. Jest także partnerem wielu konferencji o europejskich korytarzach wodorowych. Realizuje również autorski program promujący pracę w branży energetycznej w czasie wyzwań na rzecz ochrony środowiska i ekologii” – czytamy w uzasadnieniu.

W drugiej kategorii za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja) medalem i dyplomem został nagrodzony Ryszard Zelent – prezes „Bio-Energia Strzykocin” sp. z o.o. i koordynator Gryfickiego Klastra Energii.

„Ryszard Zelent jest pomysłodawcą budowy biogazowni w Strzykocinie. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie jako przedstawiciel i nadzorujący budowy biogazowni w Polsce i Niemczech. Następnie w 2010 r. postanowił założyć spółkę celową, na bazie której powstać miała w Strzykocinie biogazownia pod nazwą „Bio-energia”. 28 grudnia 2015 r. biogazownia pierwszy raz została uruchomiona i działa nieprzerwanie do dziś. We wrześniu 2018 r. z inicjatywy Pana Ryszarda Zelenta powstał Gryficki Klaster Energii, utworzony wspólnie z Panem Romanem Sowińskim z firmy Hydrogryf sp. z o.o, która posiada farmę wiatrową. Z biogazowni w Strzykocinie ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej zasila fermę świń oraz suszarnie drewna. Klaster wciąż pracuje na stworzeniem, podobnie jak zgorzelecki klaster energii wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, do której mogliby przyłączyć się inwestorzy w farmy fotowoltaiczne, którym OSD odmówił przyłączenia do sieci. Pan Ryszard Zelent od 2018 roku jest koordynatorem Gryfickiego Klastra Energii. Klaster propaguje wiedzę w szkołach, angażuje w swoje działania Wójta Gminy Brojce oraz Starostwo Powiatowe w Gryficach. Propaguje wiedzę o zielonej energii. Gryficki Klaster był organizatorem konferencji na temat odbudowy energetycznej Ukrainy, zarządzania energią elektryczną w dobie kryzysu energetycznego. Organizował spotkanie przedstawicieli klastrów energii z Polski w Niechorzu. Gryficki Klaster był także partnerem konferencji na temat korytarzy wodorowych w Legnicy, konferencji wiatrowej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz konferencji o wodoryzacji portów. Jest organizatorem licznych spotkań na temat transformacji energetycznej” – uzasadniono.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!