Program Społecznik na Ratunek – ruszył specjalny nabór

2020-06-16 10:35
Katarzyna Adamiak
2020-06-16 10:35

Trwa specjalny nabór w ramach Programu Społecznik na Ratunek. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego pomoże organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym w walce z COVID-19. Pierwsze dotacje już zostały przyznane.

Pomoże Program Społecznik!

Ogłoszony na początku czerwca Program Społecznik na Ratunek ma pomóc Społeczniczkom i Społecznikom w walce Covid-19. Planowane na ten rok nabory w programie są wciąż zawieszone. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą  ubiegać się o mikrodotacje w wysokości od 1 do 4 tys. zł. Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach w podziale na 5 subregionów, aż do wyczerpania środków.

 
Organizacje pozarządowe od samego początku pandemii dzielnie działały, by wspierać służbę zdrowia i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z tego powodu jednym z naszych pierwszych działań w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego było przeznaczenie funduszy na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony indywidualnej dla wolontariuszek i wolontariuszy. Teraz organizacje, tak samo jako przedsiębiorcy i branża turystyczna, mierzą się z kolejnymi problemami organizacyjnymi i finansowymi. Chcemy wesprzeć trzeci sektor dodatkowymi środkami, dlatego jeszcze w tym miesiącu ogłosiliśmy konkurs na wkłady własne, który pomoże zapewnić NGO’som możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz uruchomiliśmy Program Społecznik na Ratunek – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Gryfickie organizacje sięgają po wsparcie

Pierwsi społecznicy z powiatu gryfickiego, który znajduje się w subregionie B, już zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji.

- Pozyskaliśmy mikrodotację na projekt pod nazwą „Lokalnie jest fajnie”, w ramach której przygotujemy kampanię promującą, a zarazem wspierającą lokalnych przedsiębiorców, których firmy w pewnym stopniu ucierpiały z powodu pandemii  – mówi Tomasz Aniuksztys prezes Stowarzyszenia „Z Pomysłem”, które już wcześniej realizowało projekty w ramach Programu Społecznik. – Do tej pory dzięki Programowi Społecznik zrealizowaliśmy cztery inicjatywy, w których aktywnie uczestniczyli mieszkańcy naszego powiatu tj. piknik w parku, czy zawody sportowe dla najmłodszych – mówi Tomasz Aniuksztys.

Z mikrodotacji w ubiegłych latach korzystało również Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi. Jak mówi prezes TMRR dzięki środkom ze „Społecznika” utworzono ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi ustawionymi wzdłuż rzeki Regi, zamontowano 200 sztuk budek lęgowych dla ptaków i zorganizowano spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem rzeki Regi. - Realizacja tych inicjatyw była możliwa dzięki Programowi Społecznik. Z naszego skromnego budżetu nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tych wszystkich działań - mówi Andrzej Laszuk z TMRR.

Warto wiedzieć

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie w Programie Społecznik za pośrednictwem generatora Witkac. Za przeprowadzenie naboru odpowiada operator - Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz na stronie.

Działania Społeczników można śledzić w mediach społecznościowych na profilu Programu Społecznik oraz używając hasztagów:#PomorzeZachodnie #KARRSA #ProgramSpołecznik #Społecznik  #SpołecznikNaRatunek.

 Bez tych środków trudno o dotację

Oprócz specjalnego naboru w Programie Społecznik Urząd Marszałkowski uruchomił także konkurs ofert na dofinansowanie „wkładów własnych”. To odpowiedź marszałka Olgierda Geblewicza na apel Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej w sprawie uruchomienia systemu wsparcia dla NGO’ów z regionu.

W ramach wsparcia organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację na wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa w wysokości 100 tys. zł. Oferty można składać do 21 czerwca br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Jedną z głównych przeszkód w pozyskiwaniu dofinansowania przez organizacje pozarządowe są trudności w zabezpieczeniu pieniędzy na wkład własny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji, ogłaszamy otwarte konkursy ofert na wkłady własne. Bez zapewnienia środków na ten cel, mimo ciekawego projektu, NGO nie otrzyma dotacji, a przedstawiona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

We wcześniejszych latach z tej formy wsparcia skorzystały organizacje m.in. Szensztacki Instytut Sióstr Maryi oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Organizacja przyznaną kwotę 20 tys. wykorzysta do realizacji projektu związanego z konkursem grantowym „Działaj lokalnie”.

Fot. Sprzątanie rzeki Regi zorganizowane w ramach Programu Społecznik, przez Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi. 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!