Profilaktyka w Zespole Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

2023-11-17 12:20
Adam Litwinowicz
2023-11-17 12:20

Uczniowie Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta biorą udział w ogólnopolskim projekcie profilaktycznym. Projekt jest realizowany przez Fundację “Wypłyń na Głębię” we współpracy z ekspertami do spraw pedagogiki, profilaktyki i resocjalizacji. Przy pomocy nowoczesnych metod docierania do młodych ludzi i multimedialnych środków wyrazu Fundacja realizuje misję, jaką jest pomoc polskiej młodzieży tak, aby w przyszłości, tworzyła nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień.

 

Zespół Szkół przystąpił do programu w minionym roku szkolnym. W pierwszym etapie wychowawcy przeszli serię szkoleń, dzięki którym nabyli kompetencje do realizowania programu. 14 listopada odbyły się spotkania uczniów ze specjalistą z Fundacji „Wypłyń na głębię”, podczas którego uczniowie wypełnili ankiety ewaluacyjne. Kolejne zostaną wypełnione po ostatnich zajęciach w ramach programu. Ich celem będzie zbadanie skuteczności programu. Cykl dziesięciu spotkań realizują wychowawcy.

Udział w programie został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Tekst i zdjęcia: ZSP Zbigniewa Herberta w TrzebiatowieKomentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Hmmm

odpowiedz
17.11.2023 17:00

Czy ktoś dowiedział czegoś z tego artykułu?

III wojna

odpowiedz
17.11.2023 22:44

Niech Rusek zrobi w końcu porządek z tą Unią.