Ponad 300 komputerów w szkołach (FOTO)

2020-05-07 20:40
Sylwester Wasiak
2020-05-07 20:40

Podsumowujemy akcję przekazywania przez samorządy powiatu goleniowskiego sprzętu komputerowego dla prowadzonych przez siebie szkół. To ponad 300 sztuk laptopów i komputerów!

ZDJĘCIE 1 z 13

Sprzęt pozyskany został w ramach programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program Ministerstwa Cyfryzacji jest odpowiedzią na aktualną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju i ma na celu ułatwienie uczniom realizację podstaw programowych.

POWIAT GOLENIOWSKI
50 laptopów o łącznej wartości 118.633,50 zł przekazali starostowie Tomasz Stanisławski i Tomasz Kulinicz oraz członek zarządu Bogusław Zaborowski i koordynator projektu Jowita Pawlak dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski. Sprzęt trafi do uczniów, którzy dzięki nim będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie. Po zakończeniu projektu laptopy pozostaną w szkołach z przeznaczeniem na realizację zadań dydaktycznych.

GMINA GOLENIÓW
76 laptopów, 5 tabletów i 46 zestawów zapewniających dostęp do internetu dotarło do gminnych szkół. Osobiście partię sprzętu m.in. do Szkoły Podstawowej nr 4 dostarczył burmistrz Robert Krupowicz wraz Przemysławem Joppkiem z Wydziału Edukacji. Komputery i routery zakupione zostały za 100 tys. zł. Sprzęt będzie własnością Gminy Goleniów, ale dopóki będzie potrzebny, udostępniony zostanie uczniom i nauczycielom do zdalnego nauczania

GMINA NOWOGARD
Do gminy Nowogard trafiło 80 laptopów, które już zostały przekazane uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard. Sprzęt do szkół dostarczył osobiście burmistrz Robert Czapla. Dzięki temu uczniowie będą mieli ułatwioną możliwość przygotowania się zdalnie między innymi do matury lub egzaminu ósmoklasisty. Wartość otrzymanego sprzętu oszacowano na ok. 80 tys. zł.

GMINA MASZEWO
W gminie Maszewo z programu „Zdalna szkoła” pozyskano 22 laptopy. Nowoczesny sprzęt komputerowy posłuży uczniom do zdalnej nauki, a dyrektorom szkół przekazał go burmistrz Paweł Piesio.

GMINA STEPNICA
Gmina Stepnica otrzymała 27 laptopów o wartości blisko 60 tysięcy złotych. Decyzję o przydzieleniu komputerów poszczególnym uczniom podejmować będą dyrektorzy szkół. Po zakończeniu zdalnej nauki wszystkie komputery użytkowane przez uczniów zostaną zwrócone do szkoły.

GMINA OSINA
Krzysztof Szwedo Wójt Gminy Osina przekazał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinie 20 laptopów, 9 tabletów i 29 kart mobilnego dostępu do Internetu o łącznej wartości 45 tys. zł. Laptopy i tablety zostaną przekazane uczniom wybranym przez Dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły.

GMINA PRZYBIERNÓW
W środę 6 maja wójt Lilia Ławicka wraz ze skarbnikiem Anną Ziębą oficjalnie przekazały dyrektorom szkół 17 laptopów wraz z oprogramowaniem. 11 laptopów trafiło do SP w Przybiernowie, zaś 6 szt. do SP w Czarnogłowach. Sprzęt zostanie przekazany uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im udział w zdalnych lekcjach. Dyrekcja szkoły zdecyduje, do których uczniów trafi sprzęt, by umożliwić zdalną naukę. Gdy wszystko wróci do normy, a uczniowie do szkoły, komputery te zostaną przekazane szkole jako wyposażenie pracowni komputerowej.

FOTO: Powiat Goleniowski, Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, Gmina Maszewo, Gmina Osina, Gmina Przybiernów

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!