PODZIĘKOWANIA

2023-05-23 12:11
Karol Szumny
2023-05-23 12:11

15 maja 2023 roku w kościele pw. MNMP w Trzebiatowie odprawiona została Msza Święta Pogrzebowa 86-letniego, emerytowanego nauczyciela, muzyka, kompozytora, Ryszarda Zająca.

W imieniu rodziny, parafian, przyjaciół, znajomych śp. Ryszarda Zająca pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za obecność w sanktuarium i uczestnictwo w ostatnim pożegnaniu ekscelencji, drogiemu księdzu, biskupowi Henrykowi Wejmanowi.

 Księdzu Zbigniewowi Woźniakowi, Rektorowi Arcybiskupiego Wyższego Seminarium w Szczecinie dziękujemy za dar słowa Bożego. Bóg zapłać przybyłym kapłanom z różnych zakątków archidiecezji, spoza diecezji i z Kanady za dar mszy świętej, która dla zmarłego jest najcenniejszym darem, jaki my żywi możemy ofiarować tym, którzy nas wyprzedzili w drodze do Niebieskiej Ojczyzny. Niech Bóg Was błogosławi i umacnia a Matka Boża Łaskawa, do której pielgrzymujemy w rocznicę koronacji, otoczy Waszą posługę matczyną miłością. Dziękujemy duchownym z naszej parafii – księdzu Marcinowi Dudzie, posługującym siostrom: Marlenie i Adelinie.

Dziękujemy przybyłym delegacjom ze szkół i instytucji:

-Urzędowi Miejskiemu w Trzebiatowie, panu wiceburmistrzowi Grzegorzowi Olejniczakowi,

-Zarządowi Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,

-Komitetowi Terenowemu Prawa i Sprawiedliwości w Trzebiatowie, pani prezes Małgorzacie- Agacie Wysoczańskiej,

-Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie,

-Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie,

-Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie,

-Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie,

-Trzebiatowskiej Gazecie Regionalnej, panu redaktorowi Stanisławowi Szydłowskiemu,

-Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Trzebiatowie,

-Agencji Ochrony Hunters z Mirosławic, panu Dariuszowi Zawadzkiemu,

-Pielgrzymom z parafii: Chłopowo, Krzęcin, Objezierze,

-Pani Izie Pasek i pracownikom Gospodarstwa Agroturystycznego „Nad stawem” w Nowielicach,

-Firmie-Przewozy Turystyczne, panu Włodzimierzowi Sawindzie z Trzebiatowa,

-Zakładowi pogrzebowemu „WASYLÓW” z Trzebiatowa za kompleksową obsługą ceremonii pogrzebowej, a panu Tomaszowi Kołodziejczykowi za piękną grę na trąbce.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za udział w ostatnim pożegnaniu naszego taty. Dziękujemy wszystkim przybyłym za wsparcie duchowe, okazaną pomoc, słowa otuchy, przekazane wieńce i kwiaty.

Śp. pan Ryszard będzie wśród nas stale żywy. Jego utwór „Do Pani Trzebiatowskiej” wyśpiewywany nie tylko podczas rocznic koronacji obrazu w naszym sanktuarium pw. MNMP oraz „Trzebiatowskie tango” skomponowane na 700 lecie obchodów Trzebiatowa, wyśpiewywane przez różne zespoły na „Święto Kaszy”, a zwłaszcza refren „Kocham ciebie, moje miasto, takie, jakie jesteś dziś, twe uliczki, stare lipki, z których spadł ostatni liść…” będą nam przypominały jego postać.

                                                                                  Rodzina zmarłego śp. Ryszarda Zająca

Ryszard Zając urodził się w 1937 r. w Zaleszczykach. Ukończył Gimnazjum w Przemyślu. Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela muzyki w ramach studiów muzycznych w Szczecinie, otrzymał nakaz pracy w Trzebiatowie 28.08.1960 r. Pracował jako nauczyciel muzyki w Szkołach Podstawowych i w Technikum Mechanicznym oraz był wieloletnim wychowawcą w internacie tejże szkoły. Od początku zaangażował się w działalność oświatowo-kulturalną, prowadząc liczne zespoły muzyczne i kapele, które rozsławiały na festiwalach, konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej gminę Trzebiatów. Pisał i komponował muzykę do utworów znanych i śpiewanych po dziś dzień, choćby na rozpoczęcie liturgii Uroczystości Koronacyjnej Cudownego Obrazu Pani Łaskawej w Trzebiatowie.

Najbardziej znanym utworem przez miejscowych mieszkańców jest „Trzebiatowskie tango”, skomponowane w lutym 1977 r. w ramach 700-lecia obchodów Trzebiatowa.

Za całokształt działalności, promocji miasta w 1977 r. został wyróżniony, otrzymał tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta oraz nagrodzony srebrnym medalem.

Ryszard prowadził przez wiele lat obozy harcerskie pełniąc funkcję komendanta. Uczył dzieci i młodzież dostrzegać w pięknie natury obecność Boga żywego, miłości do ojczyzny, tradycji i wartości chrześcijańskich, których nigdy się nie wstydził. Miłośnik i pasjonat wędkarstwa, pełnił również funkcję sekretarza Polskiego Koła Wędkarskiego. Zainicjował powstanie i był pierwszym kierownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Trzebiatowie. 

Wraz z małżonką Marią wychowali sześcioro dzieci, w tym dwóch kapłanów, które dzisiaj z całego serca dziękują Panu Bogu za dar ojcowskiej miłości, wierząc, że ojcostwo Ryszarda trwa już w lepszym wymiarze, w łączności z ojcem Niebieskim.

Komentarze (3)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

parafianka

odpowiedz
23.05.2023 15:17

Piękne podziękowanie.

Uczeń,

odpowiedz
23.05.2023 14:18

Odszedł dobry człowiek . Proszę zatroszczcie się żoną pana Ryszarda , bo ona ze wszech miar na to zasługuje . Pani była ostoją domowego życia

SZCZYPIOREK

23.05.2023 14:18

No i ten ogród jest już ponad siły pani Marii