PGK bliżej nowej umowy

2020-08-10 21:00
Sylwester Wasiak
2020-08-10 21:00

Wiemy jaka kwota za odbiór śmieci została zaproponowana w jedynej ofercie, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Goleniowie w ramach ogłoszonego drugiego przetargu.

Przypomnijmy, że w budżecie zaplanowano na ten cel ok. 7,8 mln złotych. W pierwszym przetargu zgłosił się tylko jeden oferent. Było to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, które złożyło ofertę na poziomie ponad 16 mln zł. Wobec znaczących rozbieżności cenowych rozpisano drugi przetarg. Jak nas poinformował wiceburmistrz Henryk Zajko, tym razem wpłynęły do urzędu zapytania od innych firm, jednak ostatecznie ofertę złożyło ponownie tylko Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Goleniowa. Tym razem wysokość oferty opiewa na kwotę ok. 12,9 mln zł. Ponieważ nadal przekracza to środki zaplanowane w budżecie, potrzebna będzie zgoda Rady Miejskiej na zwiększenie budżetu na ten cel. Obecnie trwają prace nad projektami uchwał, które trafią pod obrady komisji budżetu, a następnie zajmie się nimi Rada Miejska. Aktualnie wywozem śmieci z terenu gminy Goleniów zajmuje się PGK na mocy aneksu do „starej” umowy, który kończy się w połowie września.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!