Pękła kolejna granica. Tyle średnio zarabiają Polacy

2024-01-23 8:14
Karol Szumny
2024-01-23 8:14

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 8032,96 zł – podaje GUS. Wzrosło nominalnie o 9,6 proc. rok do roku. Względem listopada 2023 r. było wyższe o 4,7 proc. Granica 8000 zł została przekroczona po raz pierwszy.

W grudniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2022 r. było niższe o 0,1 proc. i wyniosło 6495,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie – informuje GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6 proc. i wyniosło 8032,96 zł brutto.

Względem listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej, co oznacza, że dane dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podstawowe dane o tym sektorze publikowane są co miesiąc, a dla całej gospodarki narodowej kwartalnie np. w informacji statystycznej Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak informuje GUS, wzrost wynagrodzeń spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!