OSIR otwiera obiekty!

2020-05-04 14:39
Sylwester Wasiak
2020-05-04 14:39

Prezentujemy szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez OSIR w okresie pandemii koronawirusa.

Dziś Andrzej Łukasiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie opublikował stosowne wytyczne w tej sprawie:

STADION MIEJSKI czynny codziennie: 8.00 -20.00
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ,,SZKOLNA 39” czynny pn-pt: 10.00 -20.00
Od 4 maja 2020 roku zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 2.05.2020 (Dz. U. z 2020r. Poz. 792) udostępniam do wykorzystania infrastrukturę sportową o charakterze otwartym:
• stadion miejski w zakresie następujących elementów:
bieżnia – 6 osób + 1 trener,
euroboisko – 6 osób + 1 trener (po wcześniejszej rezerwacji),
korty tenisowe (po wcześniejszej rezerwacji) – max. 4 osoby + 1 trener na 1 kort,
boisko do plażówki – 6 osób + 1 trener (po wcześniejszej rezerwacji),
• zespół boisk sportowych ,,Szkolna 39” w zakresie następujących elementów:
boisko poliuretanowe – 6 osób + 1 trener (po wcześniejszej rezerwacji),
boisko do mini piłki nożnej – 6 osób + 1 trener (po wcześniejszej rezerwacji),
pump truck - 6 osób.
Wykorzystanie poszczególnych elementów infrastruktury sportowej z wyłączeniem bieżni i pump trucka dotyczy grup zorganizowanych i dokonujących wcześniejszej rezerwacji obiektu.
Pozostałe części infrastruktury sportowej i rekreacyjnej są wyłączone z użytkowania - niedostępne.

Zasady obowiązują bezwzględnie wszystkich, którzy korzystają z otwartych obiektów sportowych. 1. Każda osoba wchodząca i wychodząca z obiektu ma obowiązek dezynfekcji rąk, a poruszanie się po obiekcie w ciągach komunikacyjnych wymaga stosowania zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcia ust i nosa poprzez założenie maski. Podczas treningu nie ma potrzeby ich używania.
2. Zachowania dystansu społecznego min. 2 metry.
3. Weryfikacji uczestników - obowiązek zgłoszenia wejścia na obiekt do zarządcy/ gospodarza obiektu o ilości osób wchodzących na obiekt ( potwierdzenie rezerwacji).
4. Ilość osób korzystających z jednego elementu infrastruktury sportowej na obiekcie określona jest we wstępie zarządzenia. Określona liczba osób korzystających z obiektu jest sumą zawodników, trenerów, opiekunów, rodziców. Przestrzeganie w zakresie ilości osób korzystających z obiektu jest obowiązkiem kierownika grupy i gospodarza obiektu.
5. Brak możliwości korzystania z szatni z wyłączeniem WC.
6. Korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu treningowego.
7. W zakresie obsługi klientów, pracowników OSiR i klientów obowiązuje reżim sanitarny, określony w punkcie 1. Wszystkie możliwe sprawy załatwiamy telefonicznie lub internetowo. Klienci obsługiwani w biurze, obsługiwani są pojedynczo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Płatności prosimy dokonywać kartą płatniczą.
8. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu.
9. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zapisów zarządzenia i regulaminu danego obiektu.

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA - MARINA LUBCZYNA.
Obiekt czynny od 8.00 - 21.00 od poniedziałku do niedzieli.

Zasady obowiązujące bezwzględnie wszystkich, którzy skorzystają z otwartych obiektów sportowych.
1. Każda osoba wchodząca i wychodząca z obiektu ma obowiązek dezynfekcji rąk, a poruszanie się po obiekcie w ciągach komunikacyjnych wymaga stosowania zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcia ust i nosa poprzez założenie maski i noszenia rękawiczek sanitarnych.
2. Zachowania dystansu społecznego (min. 2 metry).
3. Weryfikacja uczestników - obowiązek zgłoszenia wejścia na obiekt do zarządcy/ gospodarza obiektu o ilości osób wchodzących na Przystań Żeglarską. 8.00-18.00 zgłoszenie do zarządcy w bosmanacie, 18.00-21.00 wachtowemu .
4. Ilość osób przebywających na jednostce pływającej ograniczona jest do 2 z wyłączeniem obsługi tej infrastruktury oraz osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie.
5. Wskazane jest wychodzenie jednostką z portu w rejs, a nie uprawianie ,,jachtingu”.
6. Brak możliwości korzystania ze świetlicy i węzła sanitarnego z wyłączeniem WC.
7. Korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu treningowego. (zawodnicy, armatorzy i rezydenci korzystają wyłącznie z własnej jednostki jachtu/motorówki i sprzętu osobistego).
8. W zakresie treningów grup regatowych obowiązują te same zasady z ograniczeniem liczebnym wejścia na przystań w ilości 6 osób + trener . Za przestrzeganie wymienionych zasad odpowiedzialny jest umocowany prawnie trener.
9. W zakresie obsługi klientów, pracowników OSiR i klientów obowiązuje reżim sanitarny określony w punkcie 1. Wszystkie możliwe sprawy załatwiamy telefonicznie lub internetowo. Klienci obsługiwani są w biurze, bosmanacie, wypożyczalni sprzętu pływającego obsługiwani są pojedynczo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Płatności prosimy dokonywać kartą płatniczą.
10. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu.
11. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zapisów zarządzenia i regulaminu danego obiektu.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
czynna w godz. 10:00-17:00
Zasady obowiązują bezwzględnie wszystkich, którzy skorzystają z otwartych obiektów sportowych.
1. Każda osoba wchodząca i wychodząca z obiektu ma obowiązek dezynfekcji rąk, a poruszanie się po obiekcie w ciągach komunikacyjnych wymaga stosowania zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcia ust i nosa poprzez założenie maski.
2. Zachowania dystansu społecznego (min. 2 metry)
3. Weryfikacja uczestników - obowiązek zgłoszenia wejścia na obiekt do zarządcy/ gospodarza obiektu. Oczekujący w kolejce do wypożyczenia sprzętu pływającego przy bramie wejściowej od strony plaży zachowują zasady reżimu sanitarnego.
4. Ilość osób przebywających na jednostce pływającej: łódce wiosłowej, rowerze wodnym, kajaku ogranicza się do 2 osób z wyłączeniem obsługi tej infrastruktury oraz osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie.
5. Nie ma obowiązku zasłaniania twarzy na jachcie, sprzęcie pływającym.
6. Brak możliwości korzystania ze świetlicy i węzła sanitarnego z wyłączeniem WC.
7. Po każdym użyciu sprzętu i każdej grupie, (wiosła, kamizelki, poręcze, oparcia w rowerach, kajakach przeprowadzana będzie dezynfekcja.
8. W zakresie obsługi klientów, pracowników OSiR i klientów obowiązuje reżim sanitarny określony w punkcie 1. Wszystkie możliwe sprawy załatwiamy telefonicznie lub internetowo. Klienci obsługiwani w biurze, bosmanacie, wypożyczalni sprzętu pływającego obsługiwani są pojedynczo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Płatności prosimy dokonywać kartą płatniczą.
9. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu.
10. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zapisów zarządzenia i regulaminu danego obiektu.

Na obiektach OSiR w widocznych miejscach przy wejściach na obiekty dostępne sa płyny do dezynfekcji rąk oraz wywieszone są zasady korzystania z obiektów w czasie stanu epidemii.
Place zabaw dla dzieci i siłownie plenerowe są nadal wyłączone z użytku.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!