OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2022-07-18 12:32
Redakcja
2022-07-18 12:32

                                                                                                                                           

O G ŁO S Z E N I E

 

                                                                                                                                                                            

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony
na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 60 zł jest do nabycia osobiście
w Administracji Zasobem Mieszkaniowym Spółdzielni lub drogą elektroniczną, ewentualnie pocztą, po wpłaceniu ww. kwoty przelewem na konto Zamawiającego.

Szczegółowych informacji udzielają p. Mirosław Kurczak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew. 36 w godz. 800 – 1500. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.07.2022r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2022r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!