Od jutra Goleniów bez ciepłej wody

2023-08-08 19:04
Sylwester Wasiak
2023-08-08 19:04

Trwają prace przy modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej w Goleniowie. Od środy 9 sierpnia do piątku 11 sierpnia nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

W dniach od 9 sierpnia do 11 sierpnia 2023 roku przeprowadzane będą prace modernizacyjne, w których trakcie konieczne jest wyłączenie z eksploatacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Goleniów. W związku z powyższym w podanym terminie nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonanie przedmiotowych prac związane jest z wystąpieniem korozji na sieci cieplnej w rejonie ulic Szkolnej i Szarych Szeregów. Dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła i uniknięcia potencjalnej awarii sieci w przyszłości, konieczna jest jej modernizacja polegająca na ułożeniu nowej sieci cieplnej preizolowanej w miejscu istniejącej starej i skorodowanej sieci kanałowej. Za utrudnienia występujące w związku z planowanymi pracami przepraszamy – głosi komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!