Oczyszczalnia ścieków gotowa [FILM]

2023-08-11 18:18
Karol Szumny
2023-08-11 18:18

Dzisiaj w Słajsinie (gmina Nowogard) otwarto oczyszczalnię ścieków. Koszt całej inwestycji to blisko 4,5 mln złotych. Sfinansowano ją ze środków własnych gminy Nowogard, z funduszy Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Celowego Gmin R-XXI. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. marszałek Olgierd Geblewicz, burmistrz Nowogardu Robert Czapla i przewodniczący zarządu ZCG RXXI Jacek Chrzanowski.

Prawie 180 gospodarstw skorzysta z nowej oczyszczalni ścieków, którą dziś uroczyście otwarto w Słajsinie. Na terenie oczyszczalni zbudowano m.in. przepompownię główną oraz przyłącza do budynków mieszkalnych.

- Oczyszczalnia ta obsługuje wszystkie gospodarstwa domowe z sołectwa, a także Celowy Związek Gmin R-XXI. Jest to bardzo ważna inwestycja, której byśmy sami jako Gmina Nowogard nie zrobili – mówi burmistrz Nowogardu, Robert Czapla.

- Wystąpiliśmy do pana Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie tego zadania i dostaliśmy największą pulę pieniędzy tj. 1 mln 900 tys. złotych. Prezes Jacek Chrzanowski dołożył 600 tys. złotych do tego zadania i Gmina Nowogard około 1 mln 800 tys. złotych – wymienił burmistrz.

- Naszą misją, naszą wizją Pomorza Zachodniego jest to, żeby to był piękny, ekologiczny, czysty region. I nam się to udaje – dodał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!