Nowy sprzęt dla OSP Rożnowo

2020-09-24 18:10
Sylwester Wasiak
2020-09-24 18:10

Strażacy ochotnicy z Rożnowa otrzymają ponad 16 tysięcy złotych dofinansowania na nowy sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Zobaczcie co konkretnie trafi do OSP Rożnowo…

Dofinansowanie to ochotnicy z Rożnowa w gminie Maszewo otrzymają w ramach III edycji Programu Mały Strażak. Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przedstawicielom 22 jednostek OSP zostały przekazane umowy dofinansowania na łączną kwotę prawie pół miliona złotych.
- To już kolejna edycja programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu do strażaków-ochotników trafia sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc.
Ochotnicze Straże Pożarne w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Szczecinie mogły ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia, a maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Ze wsparcia skorzystają OSP, które nie uzyskały wsparcia w ramach poprzednich edycji Programu.
Umowy dofinansowania w formie dotacji otrzymali przedstawiciele 22 Ochotniczych Straży Pożarnych w tym m.in. OSP Rożnowo w wysokości 16.918,10 zł
W ramach tej kwoty jak nas poinformowali ochotnicy z Rożnowa zakupione zostanie pięć ubrań specjalnych, pięć hełmów, pięć par butów specjalnych, radiotelefon i hydrant przenośny.

Foto: OSP Rożnowo

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!