Nowy plac zabaw i kotłownia w trzebiatowskim ratuszu. Umowy podpisane

2023-09-08 19:11
Adam Litwinowicz
2023-09-08 19:11

Zastępca Burmistrza Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak podpisał umowy z wykonawcami na realizację dwóch inwestycji, które zostaną zrealizowane w Trzebiatowie.

zdjęcie poglądowe

1. „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Ratusza Miejskiego w Trzebiatowie. W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

HIT SYSTEM KRYSZTOFIAK SZCZECIN

Cena całkowita brutto 158 799,63 zł.

2. „Budowa placu zabaw przy Pałacu w Trzebiatowie”. W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

JÓZEF KOZŁOWSKI SŁAWNO

Cena całkowita brutto 102 828 zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i zestawów zabawowych, a także wykonanie nawierzchni amortyzujących upadek w strefach bezpieczeństwa montowanych urządzeń, tj. realizacja poniżej wymienionych pozycji:
1) Zestaw zabawowo sprawnościowy ZAMEK
2) Huśtawka wahadłowa na słupkach z "bocianim gniazdem"
3) Bujak sprężynowy "ważka"
4) Huśtawka "ważka"
5) Urządzenie fitness ROTORY
6) Urządzenie fitness ORBITEK
7) Tablica — regulamin
8) Nawierzchnia piaskowa w polu placu zabaw – zgodnie z dokumentacją projektową;
9) Nawierzchnia żwirowa w polu siłowni – zgodnie z dokumentacją projektową.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!