„Nieskorzystanie przez gminę Goleniów z tego programu będzie błędem!”

2023-03-09 17:36
Sylwester Wasiak
2023-03-09 17:36

Radny Robert Kuszyński zawnioskował do burmistrza o podjęcie próby uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju na realizację wskazanych przez niego pięciu inwestycji, które poprawiłyby bezpieczeństwo pieszych…

Radny Kuszyński po ostatniej sesji złożył wniosek do burmistrza, w którym wskazał, iż ruszył nabór wniosków dla gmin oraz powiatów na dofinansowanie m.in. budowy, przebudowy oraz remontów dróg dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. Dla naszego województwa przeznaczona jest kwota 37 679 695 zł, a kwota dotacji wynosi od 50% nawet do 80%.
Radny wniósł o przystąpienie do w/w programu oraz złożenie stosownych wniosków na realizację następujących inwestycji:
- budowa ciągu pieszo - rowerowego lub ciągu pieszego na odcinku Kliniska ul. Szczecińska – Pucice
- budowa ciągu pieszo – rowerowego lub ciągu pieszego na odcinku Kliniska Wielkie ul. Srebrna – Rurzyca ul. Sasanki
- przebudowa ciągu pieszego w Goleniowie przy ulicy Stefana Żeromskiego
- budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Goleniów (Łozienica) ul. Granitowa do Rurzycy ul. Goleniowska
- budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Pucic do Czarnej Łąki wraz z uwzględnieniem włączenia do istniejącej trasy rowerowej Czarna Łąka – Szczecin Dąbie
W przypadku dwóch ostatnich propozycji potrzebne byłoby porozumienia z Zarządem Powiatu w Goleniowie, stąd radny wniósł o jak najszybsze podjęcie rozmów z w/w instytucją w celu zawarcia stosowanego porozumienia czy też zachęcenia zarządcy drogi do samodzielnego złożenia wniosków.

- W naszej gminie w ostatnich latach burmistrz położył nacisk na duże a przy tym bardzo kosztowne inwestycje. Takie działanie spowodowało ograniczenie mniejszych, można powiedzieć przyziemnych projektów, które są także bardzo ważne dla mieszkańców. Mam tutaj na myśli przebudowę istniejących i budowę nowych ciągów pieszych i to zarówno na terenie samego miasta, jak i gminy – powiedział nam radny Robert Kuszyński. - Złożony przeze mnie wniosek w sprawie pozyskania środków na budowę ciągów pieszych czy też pieszo – rowerowych związany jest z uruchomieniem naboru wniosków dla gmin oraz powiatów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju, gdzie kwota dotacji wynosi od 50% do nawet 80%. Nieskorzystanie przez gminę Goleniów z tego programu będzie błędem, gdyż w niedalekiej przyszłości zadania te będą musiały być i tak zrealizowane z jednoczesnym pokryciem kosztów tych inwestycji ze środków własnych – czyli budżetu gminy, bądź też zaciągniętego kredytu. Jeśli chodzi o zaproponowane przeze mnie inwestycje, zgłosiłem te, które bezpośrednio zgłosili mi sami mieszkańcy. Mam pełną świadomość, że takich miejsc na terenie zarówno miasta, jak i gminy jest o wiele więcej i z realizacją tych inwestycji w niedalekiej przyszłości gmina będzie musiała się zmierzyć – powiedział R. Kuszyński.

Jedną ze wskazanych potrzebnych inwestycji jest wg radnego przebudowa ciągu pieszego w Goleniowie przy ulicy Stefana Żeromskiego

 

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Małgorzata

odpowiedz
10.03.2023 14:23

Brawo Robert Kuszyński- jak zawsze trafne propozycje!

Victor

odpowiedz
10.03.2023 08:35

Burmistrz kończy kadencję. Już dosyć się "napracował" dla Gminy ! Dajcie mu spokój ! Niech chłop odpoczywa !