Nie zakrywasz ust i nosa w sklepie? Uważaj, policja prowadzi kontrole

2020-06-25 20:24
Katarzyna Adamiak
2020-06-25 20:24

Gryficcy policjanci sprawdzają, czy wywiązujemy się z obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. Takie kontrole prowadzone są także w galeriach i sklepach.

Od początku wprowadzenia nakazu zakrywania nosa i ust to, czy nosimy maseczki, kontrolują gryficcy policjanci. W większości przypadków niezastosowanie się do zaleceń kończy się pouczeniem. Były jednak i takie przypaki, kiedy funkcjonariusze wystawili mandat. - Do tej pory policjanci w całym powiecie ukarali 55 osób za naruszenia obowiązujących ograniczeń zakazów i nakazów związanych z obowiązkiem określonego zachowania w miejscach publicznych – przekazuje naszej redakcji podkom. Zbigniew Frąckiewicz rzecznik KPP w Gryficach.

Ostatnio funkcjonariusze gryfickiej policji kontrolują obiekty handlowe. Powód? To właśnie w tych miejscach najczęściej nie przestrzegamy obowiązku zakrywania ust i nosa. - Obecnie sprawdzane są sklepy handlowe i dyskonty na terenie Gryfic przez patrole prewencji i innych policjantów – mówi rzecznik gryfickiej policji. - Każda sytuacja jest rozpatrywana na miejscu interwencji indywidualnie i nie zawsze kończy się mandatem. Nie mniej jednak funkcjonariusze sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do przepisów – tłumaczy podkom. Zbigniew Frąckiewicz.

O obowiązku noszenia maseczek w zamkniętej przestrzeni w tym m.in. w sklepach czy galeriach handlowych przypomniał ostatnio rzecznik resortu zdrowia. Podkreślił też, że obowiązujące przepisy dają możliwość nieobsługiwania klientów bez maseczek.

- Jeżeli klient przyjdzie do sklepu bez maseczki, rozporządzenie daje możliwość nieobsłużenia tego klienta. Jeżeli nie będzie chciał się dostosować do obowiązku założenia maseczki, proponujemy nieobsługiwanie tego klienta, chociażby z troski o pozostałych klientów, którzy znajdują się w tym momencie sklepie – wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.

Kto lekceważy obowiązujące obostrzenia, musi liczyć się z konsekwencjami - poza mandatem karnym w wysokości do 500 zł sanepid może na taką osobę nałożyć karę administracyjną w wysokości do 30 tys. zł.

Przypominamy! Do odwołania nałożony jest obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w:
środkach publicznego transportu zbiorowego
w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych
na terenie nieruchomości wspólnych, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach
w zakładach pracy
w budynkach użyteczności publicznej: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej
w handlu, gastronomii, usług, na poczcie, w bankach
w obiektach telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym
w obiektach handlowych, lub usługowych oraz na targowiskach (straganach)
w trakcie nabożeństw i obrzędów religijnych, w kościołach i na cmentarzach
w samolotach

Komentarze (5)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Jan

odpowiedz
25.06.2020 21:26

Na plaży nie widziałem nikogo w miseczce.

Leszek

odpowiedz
26.06.2020 06:34

2 m człowiek od człowieka - mijamy się na chodniku? Gdzie jest Straż Miejska, Policja ma chyba ważniejsze zadania - Strażnicy mogą się w końcu wykazać i zarobić na siebie - co będzie korzystne dla wszystkich.

Gryfit

odpowiedz
25.06.2020 20:47

Maseczki nie muszą jednak nosić osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.  A okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Z tego powodu według Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, obowiązek zakrywania ust i nosa budzi poważne wątpliwości, co do możliwości jego wyegzekwowania.

Ania

odpowiedz
26.06.2020 12:15

Droga redakcjo czy możecie podac, które to obowiązujące przepisy dają możliwość nieobsługiwania klientów bez maseczek???

Mieszkaniec

26.06.2020 12:15

Wyrok sadu na moje oskarzenie o usilowanie okaleczenia nie i usilowanie zabojstwa.