Nabór uczestników do projektu pilotażowego „Aktywny Rodzic” w Gryficach

2022-09-28 13:00
Karol Szumny
2022-09-28 13:00

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach ogłasza nabór uzupełniający w trybie ciągłym wniosków do projektu pilotażowego „Aktywny Rodzic” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak czytamy na stronie gryfice.praca.gov.pl, „celem projektu jest refundacja przez okres do 12 miesięcy (nie dłużej niż do 30 kwietnia 2023 r.) faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do wysokości 1.200 złotych miesięcznie, jednak nie więcej niż wynosi opłata w placówce tj. żłobek, przedszkole, klub dziecięcy, opiekun prawny lub w ramach umowy uaktywniającej przy opiece sprawowanej przez nianię”

Projekt ten zakłada się refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem pod warunkiem, że uczestnik w ciągu miesiąca od podpisania umowy uczestnictwa w projekcie podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie działalność gospodarczą.

 Projekt jest skierowany do osób spełniających następujące warunki:

  • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach jako osoby bezrobotne i posiadają co najmniej jedno dziecko do 5 roku życia w dniu przystąpienia do projektu;
  • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego do projektu „Aktywny Rodzic"
  • nie są Uczestnikami projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby"
  • nie były Urzestnikami projektu pilotażowego "Aktywny Rodzic".

Szczegóły na gryfice.praca.gov.pl.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

28.09.2022 16:32

To takie zakamuflowane wsparcie dla dziadków. Czyli dziadostwo górą.