Można składać wnioski!

2021-11-15 17:43
Sylwester Wasiak
2021-11-15 17:43

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM, a Wy kogo widzielibyście w gronie wyróżnionych?

Foto: Gmina Goleniów

Nagroda ta przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.
Nagroda jest przyznawana w szczególności za:
- znaczące dokonania w zakresie twórczości artystycznej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki,
- dokonanie spektakularnego wyczynu sportowego lub turystycznego na miarę regionalną, krajową bądź międzynarodową,
- wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne rozwoju kultury i sportu w Gminie Goleniów,
- dynamiczny rozwój gospodarczy, szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju Gminy, promowanie Gminy w kraju i za granicą,
- wkład w rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, wybitną działalność charytatywną i filantropijną.
Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:
- instytucje publiczne,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa prywatne,
- grupy obywatelskie, nieformalne, liczące co najmniej 10 osób.

Wnioski muszą wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do dnia 6 grudnia 2021 r.
Należy składać je w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Barnim”.
Wnioski są do pobrania m.in. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz na oficjalnie stronie gminy Goleniów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na specjalnie w tym celu zorganizowanej gali. W przypadku ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, zabraniających organizowania imprez i zgromadzeń, wydarzenie może zostać odwołane.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!