Mieszkańcy nie chcą u siebie fermy drobiu i zwierząt futerkowych!

2020-02-04 18:17
Paweł Palica
2020-02-04 18:17

O wprowadzenie zakazu budowy ferm drobiu i zwierząt futerkowych, a także biogazowni w okolicach wsi Miłowo walczą mieszkańcy gminy Stepnica.

 

Jak wiadomo od kilku miesięcy, na obszarach objętych programem Natura 2000 (Łąki Skoszewskie, Ujście Odry i Zalew Szczeciński) planowana jest budowa przemysłowej fermy drobiu z obsadą ponad 5 milionów kurczaków rocznie. Protesty przeciw realizacji tej inwestycji podpisało blisko 1000 osób, wskazując na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, pogorszenie stanu środowiska, odory, zanieczyszczenie wody pitnej, wód powierzchniowych i podziemnych, obniżenie wartości nieruchomości, ruch ciężkich pojazdów, zagrożenie bakteriologiczne. Burmistrz Andrzej Wyganowski co prawda negatywnie zaopiniował wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, jednak inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wobec takiego obrotu sprawy mieszkańcy i lokalne organizacje zwrócili się do radnych miejskich z petycją o uchwalenie miejscowego planu, który de facto uniemożliwiłby budowę ferm. Dostępna jest ona na stronie www.petycjeonline.com (https://www.petycjeonline.com/…/petycja_o_sporzdzenie_miej…/), do tej pory została podpisana przez 269 osób.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Stepnicy odbędzie się 7 lutego. Osoby w protest zaangażowane zapowiadają, że na niej będą i zapytają się radnych, co zamierzają w tej sprawie zrobić. I liczą na wsparcie.

foto: Forum Zalewu

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!