Maszewskie przedszkola od 18 maja

2020-05-14 15:23
Sylwester Wasiak
2020-05-14 15:23

Dwa działające w Maszewie przedszkola wznowią swoją działalność od najbliższego poniedziałku 18 maja.

Przedszkole Miejskie w Maszewie będzie działało od poniedziałku 18 maja w godzinach 8-16, choć godziny pracy mogą ulec zmianie. Jak informuje w piśmie opublikowanym na stronie przedszkola dyrektor Małgorzata Rojek, rodzice którzy są zainteresowani przyprowadzeniem swojego dziecka w dniu 18 maja proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie do piątku 15 maja do godz. 12.
Przyprowadzając dziecko do placówki należy przekazać wypełnioną deklarację, która znajduje się na stronie internetowej przedszkola. Rodzice, którzy będą zainteresowani przyprowadzaniem dziecka w kolejnych dniach proszeni są o poinformowanie dyrektor o tym fakcie w dniu poprzedzającym jego przyjście do godz. 10.00.
Jak zastrzega dyrekcja przedszkola, placówka będzie dysponowała ograniczoną liczbą miejsc, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i w związku z tym pierwszeństwo zgodnie z apelem Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.
Również od poniedziałku 18 maja pracę wznawia Niepubliczne Przedszkole „Iskierka”. Władze placówki publikują na swoim facebooku listę wskazówek dla rodziców:
- do przedszkola uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe.
- dziecko nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
- rodzic wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu termometrem bezdotykowy.
- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
- aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest przekazywać dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
- jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
- rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola może wejść z dzieckiem wyłącznie do przedsionka budynku.
- dziecko do grupy wprowadzane jest przez wychowawcę lub opiekunkę.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!