Laptopy i wsparcie dla rodzin zastępczych

2020-10-23 10:04
Katarzyna Adamiak
2020-10-23 10:04

Starostwo Powiatowe w Gryficach przekazało pomoc dla rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach - to sprzęt i środki ochrony osobistej potrzebne w czasie pandemii koronawirusa.

ZDJĘCIE 1 z 4

Przekazany sprzęt komputerowy, oprogramowania oraz środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią zakupiono w ramach realizowanego projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19". Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 517.331,00 zł, z czego ze środków europejskich w kwocie 436.006,57 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji
zagrożenia epidemią COVID – 19.

W ramach programu Starostwo Powiatowe w Gryficach zakupiło i przekazało rodzinom zastępczym z terenu powiatu oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach 151 laptopów i komputerów stacjonarnych oraz oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością, oraz środki ochrony indywidualne,j w tym 3500 szt. maseczek jednorazowych, 17512 szt. rękawiczek jednorazowych, 1288 litrów środków do dezynfekcji i wyposażenie do organizacji 4 miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!