Kryzys śmieciowy w Goleniowie: Wiceburmistrz nie przyjął propozycji radnych!

2021-09-16 6:35
Sylwester Wasiak
2021-09-16 6:35

Minął tydzień, odkąd w Goleniowie zaprzestano odbierania odpadów. Rozpoczynamy cykl rozmów z wybranymi radnymi o zaistniałej sytuacji...

Na początek rozmowa z radnym Robertem Kuszyńskim, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Goleniowie.

- Jak ocenia Pan obecną sytuację w gminie Goleniów?
- Można powiedzieć, że dotychczasowa sytuacja przerodziła się z napiętej na patową. Nikomu niepotrzebny konflikt trwa nadal, a co gorsze dotknął on bezpośrednio także wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jest to sytuacja niedopuszczalna, którą powinno się jak najszybciej rozwiązać.

- Czy widzi Pan jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
- Od początku próbuję znaleźć porozumienie oraz zażegnać konflikt na linii burmistrz – rada miejska. Dlatego niezwłocznie po podjęciu przez burmistrza decyzji o wstrzymaniu odbioru odpadów razem z dwoma kolegami z rady miejskiej zaprosiliśmy wszystkich radnych na spotkanie, aby wspólnie wypracować koncyliacyjne stanowisko, które następnie zostało przedstawione zastępcy burmistrza Panu Tomaszowi Banachowi. Niestety Pan vice burmistrz nie przyjął naszej propozycji.

- Co to była za propozycja?
- Każdy z nas ma świadomość, że kwota 12 zł jest zbyt niską i nie pokrywa kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami w Gminie, większość mieszkańców mówi też jasno, że podwyżka powinna nastąpić, ale nie aż do 30 zł. Tym bardziej że w międzyczasie Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Celowego Związku Gmin R – XXI, w którym to wiele rodzajów odpadów (np. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania metali czy też opakowania ze szkła) przyjmowane są po prostu za darmo. Ponadto, dzięki temu członkostwu, będziemy mogli oddawać do PSZOK w Słajsinie odpady BIO, które do tej pory były wożone po kilkaset kilometrów w głąb kraju i stanowiły kosztochłonny składnik ceny. Mając na uwadze powyższe, zaproponowaliśmy burmistrzowi rozwiązanie w postaci:
- podwyższenia aktualnie obowiązującej stawki z 12 zł do 23 zł od osoby oraz jak najszybsze wznowienie odbioru odpadów od mieszkańców poprzez podpisanie aneksu z dotychczasowym operatorem tj. goleniowskim PGK na okres 3 miesięcy.
- równolegle podjęcie prac nad zmianą aktualnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Goleniów ( chociażby ustalenie częstotliwości odbioru odpadów gabarytowych, ulgi dla rodzin wielodzietnych czy też maksymalna wysokość opłaty itp.)
- wreszcie ogłoszenie nowego przetargu na odbiór odpadów, który byłby dostosowany do nowego regulaminu.

- W Pana ocenie jak długo obecny pat może trwać?
- Tak naprawdę burmistrz nie potrzebuje zgody rady na podpisanie aneksu z PGK na wznowienie odbioru odpadów od mieszkańców i może zrobić to samodzielnie w każdej chwili. Według mnie jest to tylko dobra wola burmistrza. Natomiast bez względu na wszystko, mam nadzieję, że najpóźniej w przyszłym tygodniu Przewodnicząca Rady Miejskiej w Goleniowie zwoła specjalną nadzwyczajną sesję, na której wypracowane zostaną takie rozwiązania, które będą zadowalające zarówno dla mieszkańców, radnych, jak i władz Goleniowa.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Czesław Majdak

odpowiedz
16.09.2021 07:46

W budżecie na 2021 p. Burmistrz zaplanował na odbiór odpadów komunalnych 13,5 mil zł. samo podniesieni ceny za wywóz odpadów bez zmian w budżecie nic nie daje. Należy dokonać zmiany w budżecie zwiększając kwotę do wartości która zapewni finansowanie odbioru odpadów do końca roku. Jedynym organem który może wnieść zmiany lub wyrazić zgodę na zmiany do budżetu jest p. Burmistrz. Gołym okiem widać jak, że z planowaniem w naszej gminie jest kłopot. Co by było jakby pracownicy p. Burmistrza dowiedzieli się, że od września nie ma pieniędzy na pensje bo się skończyły!