Kontrole w całej Polsce. Pracownicy Poczty ruszają w teren

2024-05-04 13:18
Redakcja
2024-05-04 13:18

Pracownicy Poczty Polskiej wyruszyli w teren, aby przeprowadzić kontrolę dotyczącą opłacania abonamentu RTV. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy osoby korzystające z odbiorników radiowych i telewizyjnych regularnie opłacają wymagane opłaty.

Delegowani przez Pocztę Polską pracownicy działają na obszarze całego kraju z misją ustalenia, czy posiadacze sprzętu RTV są na bieżąco z płatnościami za abonament. Dla zapewnienia jasności i uczciwości procedur, Poczta Polska opracowała specjalne wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli – jak donosi o2.pl.

Z dostępnych informacji wynika, że kluczowe jest, by każde urządzenie RTV było zarejestrowane w odpowiednich rejestrach. Rejestracja sprzętu jest niezbędna do prawidłowego naliczania obowiązkowych opłat abonamentowych za korzystanie z tych urządzeń.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty – zaznaczono.

Kontrole dotyczące rejestrowania urządzeń RTV przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele Poczty Polskiej S.A. W strukturach tej instytucji utworzono Centrum Obsługi Finansowej, które zajmuje się specjalistycznymi aspektami kontroli abonamentu RTV. Kontrolerzy mają obowiązek okazać odpowiednie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dotyczącej rejestracji urządzeń RTV oraz inkasowania opłat abonamentowych. Na życzenie kontrolowanego muszą również przedstawić swoją identyfikację.

Podmiot podlegający kontroli zobowiązany jest do umożliwienia wglądu do rejestru urządzeń RTV lub okazania dokumentu potwierdzającego ich rejestrację.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!