Jest praca w straży pożarnej. Kandydaci poszukiwani

2020-07-15 19:34
Katarzyna Adamiak
2020-07-15 19:34

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach chce zatrudnić 3 nowych strażaków. Chętni już mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Gryficka straż pożarna poszukuje kandydatów na stanowisko stażysta - docelowo ratownik-kierowca. Komenda KP PSP planuje zatrudnić na tym stanowisku trzy osoby.

Chętni mogą aplikować do 7 sierpnia br. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach przy ul. 3-go Maja 25, lub przesłać na adres KP PSP w Gryficach pocztą. Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski:
- niekarany za przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej wykształcenie średnie, lub średnie branżowe
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby
- posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Dodatkowo kandydaci powinni posiadać: prawo jady kat. B i C

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej KP PSP w Gryficach. Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod nr tel. 91 384-77-21.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!