Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie od Gminy Gryfice

2023-05-24 14:29
Karol Szumny
2023-05-24 14:29

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Gryficach radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego i łączności bezprzewodowej oraz środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostek OSP w Gryficach, w Górzycy, w Ościęcinie, w Rybokartach, w Trzygłowie i w Świeszewie.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej w Gryficach zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej łączności bezprzewodowej oraz umundurowania i sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla jednostek OSP w Gryficach, w Górzycy, w Ościęcinie, w Rybokartach, w Trzygłowie i w Świeszewie.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Gryficach radni podjęli uchwałę.

Łączna kwota dofinansowania na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wynosi 17 625,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji to 4 831,00 zł, łącznie 22 456,00 zł, w tym:

  • OSP Gryfice – dofinansowanie – 5.875,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.445,00 zł),
  • OSP Górzyca – dofinansowanie – 5.875,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.761,00 zł),
  • OSP Ościęcin – dofinansowanie – 5.875,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.625,00 zł).

Łączna kwota dofinansowania na zakup sprzętu łączności bezprzewodowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 17 248,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji to 4 352,00 zł, łącznie 21 600,00 zł, w tym:

  • OSP Świeszewo – dofinansowanie – 5.746,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.454,00 zł),
  • OSP Rybokarty – dofinansowanie – 5.746,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.454,00 zł),
  • OSP Trzygłów – dofinansowanie – 5.756,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.444,00 zł).

Łączna kwota dofinansowania na zakup umundurowania i sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji MDP-25 wynosi 14.477,00 zł, a łączna kwota wnioskowanej dotacji to 2.883,00 zł, łącznie 17.360,00 zł, w tym:

  • OSP Ościęcin – dofinansowanie – 6.977,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 1.423,00 zł),
  • OSP Świeszewo – dofinansowanie – 2.500,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 300,00 zł),
  • OSP Rybokarty – dofinansowanie – 2.500,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 560,00 zł),
  • OSP Trzygłów – dofinansowanie – 2.500,00 zł (wkład własny - dotacja z Gminy - 600,00 zł).

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!