Inwestycje w Mrzeżyńskim Centrum Sportu

2023-07-15 14:41
Redakcja
2023-07-15 14:41

W dniu 27 czerwca 2023 r. zakończono realizację operacji  pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku z pokojami gościnnymi w zespole szkolno-sportowym w Mrzeżynie” realizowaną w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W dniu 27 czerwca 2023 r. zakończono realizację operacji  pn. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku z pokojami gościnnymi w zespole szkolno-sportowym w Mrzeżynie realizowaną w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przedmiotowa operacja polegała na doposażeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowanej w miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno przeznaczonej na cele publiczne i jest zgodna z celami LSR w tym celem ogólnym -Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.i  celem szczegółowym – wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR

Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę o zewnętrzną windę budynku z pokojami gościnnymi w zespole szkolno- sportowym w Mrzeżynie. Operacja jest uzupełnieniem powstałej już infrastruktury i ze względu na jej położenie wykorzystuje wszystkie zasoby lokalne i endogeniczne terenu w tym akwenu wodnego.

Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości 244 143,80 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 504 954,34 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel tj. wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR poprzez rozbudowę i przebudowę budynku z pokojami gościnnymi w zespole szkolno-sportowym w Mrzeżynie polegającą na budowie windy przy Hali Widowiskowo - Sporowej na potrzeby Publiczne dla społeczności lokalnej oraz odwiedzających turystów.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!