III etap odmrażania sportu

2020-05-14 16:19
Sylwester Wasiak
2020-05-14 16:19

Ministerstwo Sportu opublikowało szczegóły trzeciego etapu odmrażania sportu, który zakłada otwarcie sal i hal oraz zwiększenie limitów osób na obiektach otwartych.

Otwarcie sal i hal sportowych
Od 18 maja będą udostępnione sale i hale sportowe. Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.
W obiektach do 300 m2 równocześnie będzie mogło ćwiczyć 12 osób plus trener, w obiektach liczących od 301 do 800 m2 będzie mogło trenować 16 osób plus dwóch trenerów, w obiektach od 801 do 1000 m2 będzie mogło trenować 24 zawodników plus dwóch trenerów, natomiast w obiektach powyżej 1000 m2 32 osoby plus trzech trenerów.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:
- weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

Infrastruktura zewnętrzna o charakterze otwartym
Od 18 maja zostaną także zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwartym.
Na obiektach takich jak: stadiony sportowe, boiska otwarte i półotwarte (szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, skocznie narciarskie, otwarte tory łucznicze, otwarte tory wrotkarskie, otwarte tory kolarskie (w tym do kolarstwa górskiego), otwarte obiekty do paintballa, otwarte tory rolkowe, otwarte skateparki, otwarte tory gokartowe, będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.

W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

W przypadku otwartych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła przebywać liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich oraz 1 trener.

Od 16 maja wznowią działalność także tory wyścigowe koni i psów, bez udziału publiczności.

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

W przypadku infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych – na danej jednostce będzie mogło przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna z dokumentacją konkretnej jednostki pływającej). Wciąż obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz obowiązek zakrywania nosa i ust przebywających w marinach, przystaniach, torach, wyciągach itd.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!