Zastrzyk pieniędzy dla szpitali. Skorzystają także Gryfice

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa.
 

Informację na temat wzrostu środków przekazali podczas spotkania z dyrektorami szpitali oraz na konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, posłowie Artur Szałabawka i Rafał Mucha, dyrektor Zachodniopomorskiego OW NFZ Dariusz Ruczyński, radni Sejmiku Zbigniew Bogucki i Michał Kamiński oraz władze powiatu białogardzkiego.
- To bardzo dobre wiadomości dotyczące służby zdrowia i wsparcia dla szpitali samorządowych – podkreślił podczas spotkania z wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc – Dyrektorzy szpitali będą mieli w dyspozycji więcej środków finansowych.

- To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku – wyliczał na konferencji dyrektor zachodniopomorskiego oddziału NFZ Dariusz Ruczyński.

W zachodniopomorskim, w którym w ramach sieci szpitali funkcjonuje 15 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 2 szpitale II poziomu zabezpieczenia, łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 12 mln zł.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia