Redakcja

WYDAWCA:

SUPERPORTAL24 Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 63a
72-300 Gryfice, skrytka pocztowa 39

NIP: 857-192-65-22

Telefon: 534 866 566 lub 661 816 567 
E-mail: kontakt@superportal24.pl

REDAKTOR NACZELNY
Tomasz Krupecki

REDAKCJA
Katarzyna Adamiak (dziennikarz)
Stanisław Razmus (dziennikarz)
Marcin Gręda (fotoreporter)
Michał Gałązka (realizator materiałów filmowych)

WPIS DO REJESTRU DZIENNIKÓW I CZASOPISM 
Tytył:
SuperPortal24
Nr rejestru: 821
Sygn. Akt I NS Rej "Pr" 9/12